TOP 5 EMS Job Posisie regoor die wêreld, NGO-uitgawe

EBW is nie net voorhospitaalposisie nie. Daar is ook NRO en sakeondernemings wat vaardige professionele persone benodig om hul vermoëns te verbeter. Vind die mees interessante 5 werksposisie regoor die wêreld op Emergency-live.com

EMS Company, NGO organisasie, en mediese toestel vervaardiger is op soek na geskoolde professionele persone. Vind jou pad met die weeklikse grafiek wat jou die vyf mees opwindende werksgeleentheid vir ambulanspersoneel in die besigheids- en operasiesektor toon.

Gesondheidsverteenwoordiger - Rooi Kruis, Global Deployment

rooi kruis ICRC INDONESIADie Internasionale Komitee van die Rooi Kruis (ICRC) werk wêreldwyd om humanitêre hulp te verleen aan mense wat deur konflik en gewapende geweld geraak word. Die ICRC tree op as gevolg van noodgevalle en terselfdertyd bevorder respek vir internasionale humanitêre reg. Dit is 'n onafhanklike en neutrale organisasie, en die ICRC-mandaat kom hoofsaaklik uit die Genève-konvensies van 1949.

Die Gesondheidsdepartement (HD) dien 'n bevolking in 'n gedefinieerde geografiese gebied in noodgevalle en noodgevalle.

Hy assesseer, identifiseer en prioritiseer gesondheidsbehoeftes vir hierdie bevolkings met inagneming van gemeenskapsveerkragtigheidsmeganismes, insluitende spesifieke behoeftes van kwesbare groepe (kinders onder vyf jaar, vroue, bejaardes, ens.). Die HD is die koppelvlak tussen gemeenskappe (plaaslike leiers, gesondheidspersoneel, vrouegroepe, ens.), Interne (ICRC) en eksterne (MoH, NGO's, VN-stelsel) belanghebbendes vir gesondheidsverwante kwessies.

Die HD stel bewyse gebaseerde strategieë en response voor wat gebaseer is op internasionale norme in 'n geïntegreerde benadering wat in ooreenstemming met die Delegasie se prioriteite, insluitend beskerming, ontwikkel is. Hy / sy implementeer hulprespons en bly buigsaam om dit aan te pas op grond van die resultate van die monitering.

AANSOEK HIER

Beampte Humanitêre Sake - Verenigde Nasies, New York

'N Humanitêre responsvlak van die Verenigde Nasies
'N Humanitêre responsvlak van die Verenigde Nasies

Die posisie is geleë in die Kantoor vir die Koördinering van Humanitêre Sake (OCHA) in die Prestasie- en Verantwoordingseenheid, Sekretariaat Sentrale Noodhulpfonds, Afdeling Gesamentlike Fondsbestuur, Afdeling Humanitêre Finansiering en Hulpbron Mobilisering. OCHA is die deel van die Verenigde Nasies Sekretariaat wat verantwoordelik is vir die bymekaarbring van humanitêre akteurs om 'n samehangende reaksie op noodgevalle te verseker. OCHA verseker ook dat daar 'n raamwerk is waarin elke akteur kan bydra tot die algehele reaksiepogings. OCHA se missie is om in vennootskap met nasionale en internasionale akteurs effektiewe en beginselkundige humanitêre optrede te mobiliseer en te koördineer om menslike lyding in rampe en noodgevalle te verlig; advokaat die regte van mense in nood; voorbereidheid en voorkoming bevorder en volhoubare oplossings fasiliteer.

Die posisie is in New York. Die beampte vir humanitêre sake rapporteer aan die hoof van die eenheid.
Binne gedelegeerde owerheid sal die Beampte vir Humanitêre Sake verantwoordelik wees vir die volgende pligte:

• Monitors, ontledings en verslae oor humanitêre ontwikkelings, rampverligting / bestuur of noodsituasies in toegewysde land / gebied.
• Organiseer en berei studies voor vir humanitêre, noodhulp en verwante kwessies; organiseer opvolgwerk, insluitend interagency tegniese hersieningsvergaderings ter ondersteuning van beleidsontwikkelingswerk en besluitneming oor belangrike sake.
• Neem deel aan groot, komplekse projekte om rampassessering of ander missies in te sluit; help met die koördinering van internasionale humanitêre / noodhulp vir komplekse nood / rampsituasies en om die nodige ondersteuning te verseker (bv. personeel, befondsing, gespesialiseerde toerusting, voorrade, ens.); stel verslae van die situasie aan die internasionale gemeenskap op, stel die situasie tot op hede en spesifiseer onvoltooide vereistes van geteisterde lande.
• Vennote met ander humanitêre agentskappe om humanitêre en noodhulpprogramme te beplan en te evalueer en te help verseker dat jongste bevindinge, lesse geleer, beleidsriglyne, ens. In hierdie aktiwiteite ingesluit word, insluitende geslagsverwante oorwegings.
• Bestuur en help met die opstel van appèlle vir internasionale bystand; verseker die behoorlike gebruik en besteding van donorbydraes wat deur OCHA gekanaliseer word.
• Stakeer en onderhou kontak met regeringsamptenare, ander VN-agentskappe, nie-regeringsorganisasies, diplomatieke sendings, media, ens.
• Onderneem en bied ondersteuning aan tegniese bystand en ander veldtogte, bv. Neem deel aan velduitstappies om in-diepte resensies van spesifieke landkoördineringsmeganismes te onderneem.
• Berei voor of dra by tot die voorbereiding van verskeie geskrewe verslae, dokumente en kommunikasie, bv. Skryf konsepte van studie, agtergrondvraestelle, beleidsriglyne, parlementêre dokumente, inligtingsessies, gevallestudies, aanbiedings, korrespondensie, ens.
• Dien as die primêre fokuspunt op spesifieke onderwerpe of beleidsverwante kwessies; hou op hoogte van die jongste ontwikkelings, skakeling met ander humanitêre organisasies, donateurs, ens., verseker toepaslike monitering- en verslagdoeningsmeganismes; bied inligting en advies oor 'n verskeidenheid verwante kwessies.
• Resensies en verskaf advies oor beleidsvraagstukke wat verband hou met die beveiliging van humanitêre beginsels en die effektiewe lewering van humanitêre hulp.
• Organiseer en deelneem aan werkgroepe, vergaderings, konferensies, konsultasies met ander agentskappe en vennote oor humanitêre en noodhulpverwante aangeleenthede.
• Voorsien leiding aan en mag toesig hou oor nuwe / junior personeel.
• Voer ander pligte uit soos benodig.

AANSOEK HIER

Senior Kommunikasie Verantwoordelik - Kopenhagen, Denemarke

Falck Group is op soek na 'n Senior Kommunikasiekundige. Die figuur sal aan die hoof van IT-strategie, Kommunikasie en OCM, Emma Thykier, verslag doen en werk nou saam met Falck se Global Branding and Communications-span. Let asseblief daarop dat aansoeke gereeld hersien word soos hulle kom, dus aansoekprosedures kan vroeër gesluit word indien die betrokke kandidaat gevind is.
Hoof verantwoordelikhede:
Ontwikkel en implementeer 'n samehangende globale IT-kommunikasiestrategie in samewerking met die hoof van Strategie, Kommunikasie en OCM, in lyn met die IT Leierskapspan (ILT)
Maak seker dat strategieë, inisiatiewe, projekte, sleutelboodskappe en leierskapboodskappe in 'n innemende en toepaslike formaat aan alle werknemers oorgedra word
Inisieer en bestuur (of koördineer) kommunikasieveldtogte wat Global IT to Falck besigheid effektief beskryf en bevorder deur relevante kanale
Maak seker dat kommunikasiepogings wat in Global IT modus operandi beskryf word, beplan word en inhoud voorberei sowel as geëvalueer vir verdere verbetering, dws werknemerbyeenkomste, nuusbriewe, ens.
Trein en afrigter kommunikeerders in Global IT om kommunikasie vermoëns oor die algemeen te versterk
Wenslike kennis:
U het 'n Magister- of Kandidaatgraad in Kommunikasie, HF, Veranderingsbestuur of ander verwante dissiplines

Ambulance DEA Paramedicus - Le Blanc-Mesnil, Frankryk

Vir 'n spesifieke bevoegdheidsontwikkeling soek die DEA Maatskappy ambulanstegnici met 'n nasionale graad wat wil aansoek doen vir 'n nuwe paramediese ervaring. Franse taal is verpligtend.

Dans le cadre die notre developpement nous recherchons die ambulanciers Diplômes d'état prêts à participer au developpement die notre entreprise. Nous recherchons gespecifiquement pour le transport Para-médicalisé. Vous travaillerez en equipe avec un infirmier diplôme d'état. Les transports que nous effectuons sont au départ ou en destination des services suivants: Neonat - Diatrie - Reanimation. Die voordele van die tipe aktiwiteit is nie noodsaaklik nie, en die vorming en interne sera voorgestelde.

AANSOEK HIER

Paramediese OF Verpleegkundige - LPN, LVN of RN (Tweetalig Engels / Spaans). Verenigde State van Amerika

1. Bevorder positiewe kliënteverhoudinge met alle donateurs.
2. Doen vertroulike en effektiewe onderhoude met skenkers om die nodige inligting te verkry rakende geskiktheid om plasma te skenk.
3. In samewerking met die Sentrum Mediese Direkteur en / of Sentrum Geneesheer reageer op medies verwante vrae van personeel, insluitend skenker geskiktheid en verskaf inligting aan personeel oor medies verwante kwessies.
4. Voer mediese geskiedenisresensies en gesondheidsevaluerings op donateurs uit. Beoordeel resultate van skenker sifting en laboratoriumtoetse om aanvanklike en voortgesette skenker geskiktheid te bepaal.
5. Stel donateurs in kennis en adviseer rakende reaktiewe toetsuitslae. Verwys donateurs na gemeenskapsfasiliteite vir opvolg en berading.
6. Verduidelik ingeligte toestemming aan aansoekerskenkers. Dit sluit in verduideliking van prosedures, gevare en moontlike nadelige gebeurtenisse; verduideliking van immunisasie skedules, dosis en teenliggaamsreaksie; die voorsiening van duidelike geleentheid vir donateurs om deelname te weier; verkryging van handtekening en datum sertifisering van ingeligte toestemming.
7. Hanteer mediese noodgevalle by die sentrum deur roetine-sorg te verskaf soos uiteengesit in Standaardbedryfsprosedures (SOP's); verhoog situasies aan Sentrumgeneesheer of plaaslike mediese diensverskaffers soos benodig. Kontroleer periodiek noodtoestelle om te verseker dat voorrade teenwoordig en in datum is.

AANSOEK HIER