Die Noord-Ierse Ambulansdiens Gesondheids- en Maatskaplike Sorgstrust beoog om 'n waglys vir twaalf maande vir permanente / tydelike te skep; voltyds / deeltydse (gekwalifiseerde) VKPC Paramediese vakatures wat binne die Trust ontstaan. Poshouers sal te alle tye verantwoordelik wees vir die behandeling, versorging en veilige vervoer van pasiënte. Hierdie verantwoordelikhede word op 'n betroubare en professionele wyse uitgevoer, terwyl dit voldoen aan die beleide en standaarde wat inherent is in die Ambulansdiens van Noord-Ierland. Besonderhede kan aanlyn gevind word by www.HSCrecruit.com, insluitend posbeskrywing en personeelspesifikasie. SLUITINGSDATUM 02 / 08 / 19

AANSOEK HIER