Pasiëntoorhandiging tussen ambulanspersoneel en gesondheidswerkers: 'n kwalitatiewe studie uit Ysland

Die oorhandiging is 'n belangrike oomblik in die gesondheid van die pasiënt wat eers deur die ambulanspersoneel behandel word en daarna deur die noodafdeling: die kwaliteit van sorg en die kans op oorlewing hang af van die kwaliteit van daardie 'dialoog'.

'N Interessante kwalitatiewe studie is deur drie navorsers van die Universiteit van Akureyri, en gepubliseer in die Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine.

Wanneer pasiënte van nood mediese tegnici (EMT's) aan verpleegsters en dokters in noodafdelings (ED's) oorhandig word, is daar die risiko dat belangrike inligting verlore gaan, waarvan die gevolge die pasiënt se welstand negatief kan beïnvloed.

Oorhandiging van ambulans / EMT-bemanning: die doelstellings van die studie

Die doel van die studie was om die ervaring van gesondheidswerkers in die oorhandiging van pasiënte tussen die twee te beskryf ambulans en noodpersoneel en om faktore te identifiseer wat die kwaliteit van die oorhandiging van pasiënte kan beïnvloed.

Die Vancouver School se fenomenologiese metode is gebruik om die studie uit te voer.

Deelnemers is gekies met behulp van doelgerigte steekproefneming van 'n groep Yslandse paramedici, verpleegsters en dokters wat ervaring gehad het met die oorhandiging van pasiënte.

Individuele semi-gestruktureerde onderhoude is gevoer, ondersteun deur 'n onderhoudsgids.

Die deelnemers het 17 paramedici, verpleegsters en dokters ingesluit. Die pasiëntoorhandigingsproses is beskryf vanuit die perspektief van die deelnemers, insluitend voorbeelde van kommunikasie-uiteensetting en beste praktyk.

Vier hooftemas en nege subtemas is geïdentifiseer.

In die tema van leierskap het die deelnemers uitgespreek dat dit onduidelik is wie verantwoordelik is vir die pasiënt en wanneer verantwoordelikheid tussen die gesondheidswerkers oorgedra word tydens die proses.

Die tema van die gestruktureerde raamwerk het kommunikasie tussen gesondheidswerkers voor die pasiënt se aankoms by die ED, by aankoms by die ED beskryf, en 'n skriftelike verslag oor die pasiënt.

Die tema van professionele vaardighede in die oorhandigingsstudie in Ysland:

Die tema van professionele vaardighede sluit die beskrywings van die deelnemers van professionele vaardighede in verband met onderwys en opleiding en houding teenoor ander gesondheidsberoepe en pasiënte in.

Die tema van samewerking het die belangrikheid van effektiewe spanwerk en 'n positiewe leeromgewing ingesluit.

Gebrek aan gestruktureerde kommunikasieprosedures en onduidelikheid oor pasiëntverantwoordelikheid in die oorhandiging van redders aan gesondheidswerkers in die ED kan die pasiënt se veiligheid in gevaar stel.

Om aanspreeklikheid te bevorder, verspreiding van verantwoordelikheid te versag en eenvormige praktyke toe te pas, kan die praktyk van die oorhandiging van pasiënte verbeter en 'n kultuur van geïntegreerde pasiëntgesentreerde sorg vestig.

Die oorhandigingsstudie het gepubliseer:

Passaggio consegne Islanda

Lees ook:

In die Verenigde Koninkryk is 123 mense dood weens ambulansvertragings sedert 2014 - 'n harde klagte oor ambulansdiens.

Waarom vervoer van beseerde pasiënte met lugambulans registreer vertragings in aflewerings van interfaciliteit? 'N Studie openbaar die oorsake

Oorhandiging van noodsentrums in Suid-Afrika - wat is probleme, veranderinge en oplossings?

Helikopters in burgerlike beskerming - Noorse helikopter veroorsaak 'n rotsstorting langs 'n fjord

Lees die Italiaanse artikel

Bron:

Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine

Jy kan ook graag