Noodgereedheid - hoe Jordaanse hotelle veiligheid en sekuriteit bestuur

Noodvoorbereidheid in hotelle is noodsaaklik om veiligheid te enige tyd te waarborg in geval van nood. Jordanië neem voorsorgmaatreëls om noodgevalle in hotelle te bestuur en te oorkom wanneer dit plaasgevind het.

Ahmad Rasmi Albattat1; Ahmad Puad Mat Som2
1 Nagraadse Sentrum, Bestuurs- en Wetenskapuniversiteit, 40100 Shah Alam, Selangor, Maleisië.
2 Universiteitsultan Zainal Abidin, 21300 Kuala Terengganu, Maleisië.

Hier onder bespreek ons ​​die identifisering van groot noodgevalle wat kan voorkom en Jordaniese hotelle in nood- en rampsituasies plaas. Die saak ondersoek hoe hotelle voorberei is op noodgevalle, hoe hulle noodgevalle bestuur en oorkom, en beperkings of faktore wat die suksesvolle noodbeplanning beïnvloed.

In hierdie artikel sal ons rapporteer wat bestuurders van drie-, vier- en vyfster-hotelle in Amman en Petra gesê het oor die noodplanne in hul geboue. Die resultate het aan die lig gebring Jordaanse hotelle word blootgestel aan 'n wye verskeidenheid natuurlike en mensgemaakte rampe. Jordaanse hotelle gebrek aan proaktiewe noodbeplanning en 'n stel beperkings wat suksesvolle noodbeplanning belemmer vir rampe. Dit beklemtoon die rol van die betrokke owerheid om noodbestuur op te stel vir hotelle wat hulle oortuig om sulke praktyke toe te pas, en sodoende kan hulle doeltreffend met noodgevalle slaag.

Rampbestuur in Jordanië: hoe om massiewe ongevalle te voorkom

Rampbestuur het 'n belangrike saak geword namate sleutelspelers in gasvryheid maniere soek om hierdie onverwagte gebeure die hoof te bied, wat bedreigings vir die lewensvatbaarheid van gasvryheidsorganisasies in die wiele ry (Ref. Mitroff, 2004), en verskeie uitdagings vir die privaat en openbare sektor skep (Verw. Prideaux, 2004).

Kash en Darling (Verw. 1998) het daarop gewys dat die die kern van die oplossing van 'n ramp lê in die evaluering van die huidige vlak van rampbeplanning en paraatheid in die gasvryheidsbedryfen die verband tussen organisatoriese faktore (tipe, grootte en ouderdom), rampbeplanningsaktiwiteite en rampgereedheid te ondersoek.

Jordaanse hotelle het ervaar dat a golf van rampe en noodgevalle in die laaste twee dekades. Oor die algemeen is die periode vanaf 2000 tot op datum beïnvloed deur natuurrampe en mensgemaakte rampe, met politieke onstabiliteit in die Midde-Ooste wat Jordaanse hotelle negatief beïnvloed (Verw. Ali & Ali, 2011). Sedert September 11, 2001, het ten minste 18 groot terreurvoorvalle die gasvryheidsbedryf wêreldwyd geteiken, waaronder twee wat in Jordanië uitgevoer is (Rif. Paraskevas & Arendell, 2007).

Hierdie navorsing is daarop gemik identifiseer belangrike noodgevalle wat in die hotelbedryf in Jordanië voorgekom het ondersoek na voorbereiding op hotelle vir noodgevalle in die verlede, en ondersoek hoe hotelle sulke noodgevalle hanteer en oorkom; en beperkings wat hotelle teëgekom het; die studieveld is nog grootliks nie ondersoek in die Midde-Oosterse konteks in die algemeen en in hotelle in Jordanië nie.

Beplanning beteken om nie rampe te bestuur nie!

Noodbestuur Dit kan 'n groot uitdaging wees vir enige onderneming, veral die gasvryheidsbedryf, met betrekking tot die slegte situasie van 'n noodgeval ver van die huis af (Verw. Stahura et al., 2012). Geleerdes het aangevoer dat noodbestuurders die beste model of metodologie moet bepaal wanneer hulle voorberei vir, reageer op en herstel van 'n noodsituasie.

Quarantelli (verwys. 1970) noem in sy voortgesette navorsing dat beplanning bestuur nie rampe nie, en toekomstige rampe is nie 'n herhaling van die verlede nie. Drabek (verwys. 1995) het die vlak van rampgereedheid en ontruimingsbeplanning vir toeristebesighede ondersoek om die impak van beplanning op paraatheid, kragte en les wat geleer is, soos aksieplanne, wie se beheer en kommunikasie, te bepaal.

Die gehalte van noodbeplanning moet gemonitor, geëvalueer en verbeter word om verskillende redes. Eerstens is noodbestuur nog nie 'n volwaardige beroep nie (Ref. Bemanning, 2001), met 'n gebrek aan voldoende opleiding en spesialiskennis vir noodbeplanners. Tweedens verhoog die ondoeltreffendheid in noodbeplanning die wanverhouding tussen die prosedures en beskikbare hulpbronne in balans met chroniese noodbehoeftes. Derdens moet noodbeplanning 'n dinamiese deurlopende proses wees, aangesien dit staties geword het, sal dit gemuteer word om disfunksioneel te word (verwys RW Perry & Lindell, 2003).

Goeie planne en spanne is noodsaaklike vereistes om van rampe te oorleef. Harde werk en baie moeilike besluite is baie belangrik in die geval van noodherstel. Van die einde van die periode na die noodgeval tot die hervestiging van die tendenslyn behels noodherstel alle pogings om die rampspoedige situasie te hanteer, te bestuur en te herstel.

'N Vinnige ontruiming is 'n noodsaaklike stap van die ketting. Mense met gestremdhede of beseerdes kan probleme ondervind om die gebou op te soek. Daarom moet hotelle, soos ander openbare geboue, altyd toegerus wees met die regte toestelle in geval van nood.

Strategieë vir rampbestuur

In die nasleep van rampe is hulpbronbestuur en toewysing noodsaaklik ten opsigte van die uitdagings waarvoor die hotelle in die gesig staar voor-, tydens- en na-noodtoestand gebaseer op die plat organisasiestruktuur, die span wat noodgevalle hanteer (Verw. Burritt, 2002).

In die woord van Fink (ref. 1986) rampbestuursmodel, noodbestuur moet begin voordat die ramp plaasvind en voordat dit die hotelbedryf byt. Noodbestuur kan in vier fases verdeel word: Prodromale, akute, chroniese en resolusie. Hy het aangevoer dat vroeë waarskuwingseine vir selfs herhaalde rampe moeilik is om te herken. Die oorgang van die prodromale na die akute stadium, die ramp begin skade en verliese veroorsaak, die paraatheidsvlak en die doeltreffendheid van die hantering van noodgevalle kan tot die verliesgraad bygedra word. In teenstelling, kan die chroniese fase die organisasie herstel van die ramp en leer uit die sterk- en swakpunte in die noodreaksieplan.

In sy model het Roberts (Verw. 1994) verduidelik vier fases van rampbestuur. Die voor-byeenkomsstadium waar die pogings om die impak van die potensiële ramp te verminder en voorbereid te wees. in die noodstadium, ramp gebeur en aksies sal gedoen word om mense en eiendomme te red en te red. In die tussenstadium, hotelle bied planne op kort termyn om noodsaaklike dienste te herstel en so vinnig as moontlik te oorkom. Laastens, die langtermynstadium is waar die herstel van infrastruktuur met behulp van die langtermyn strategieë, en die noodplanne te verbeter om voor te berei vir die volgende noodgeval.

Wat is die redes vir noodgevalle in Jordaanse hotelle?

Respondente is versoek om die soorte en omvang van noodgevalle wat in die vroeëre jare in hul hotelle plaasgevind het, te verduidelik.

Die bevindings het aan die lig gebring Jordaanse hotelle is bedreig deur verskeie noodgevalle en politieke onstabiliteit in die Midde-Ooste. Die bevindinge het ook aangedui dat terrorisme, die bomaanval op die Amman 2005, die profiel van die Libiese pasiënt, finansiële probleme, belasting, pandemies, werknemersomset en natuurlike bedreigings geïdentifiseer is as die grootste noodgevalle in die Jordaanse hotelle.

Die bevindings het dit ook onthul brande, swak onderhoudsbestuur, veiligheidsmasjiene van lae gehalte en swak voorbereidings was onder die noodgevalle die hotelbedryf in Jordanië teëkom met 'n negatiewe uitwerking op gasvryheidsbedrywe, verwante bedrywe en die land se ekonomie. Respondente was ook teleurgesteld oor die ooreenkomste wat met die Libiese regering gesluit is om die volle pensioen van die beseerde pasiënt in die Jordaanse hotelle te huisves en te ontvang, waarin hulle belowe het om die fakture binne 14 dae te betaal; hulle kom tot die gevolgtrekking dat hulle tot nou toe net meer as 50% van hul geld ontvang na 'n reeks ouditering en afslag van die Libiese komitees. Verder is die hoë koste van energie, hoë belasting en druk op dienste.

Uiteindelik is rampgereedheid en bestuur die sleutels

Jordanië is daarna getref deur 'n reeks rampe en noodgevalle. Weerspieël die kwesbaarheid van die hotelbedryf vir gevaarlike gebeure in die interne en eksterne omgewing. Dit het dramatiese skommelinge in toeriste se aankomste en omset veroorsaak. Gebeure wat in hierdie navorsing bespreek is, openbaar 'n golf van rampe wat die hotelbedryf in Jordanië die afgelope paar dekades beïnvloed het, wat weer die bydrae van die bedryf tot die Jordaanse BBP beïnvloed en die vermenigvuldigingseffek op die ekonomie aan die lig bring.

Die bevinding beklemtoon ook dat die organisasietipe, ouderdom en grootte 'n groot impak op pro-aktiewe beplanning gehad het, ongeag of die organisasie voorheen 'n ramp ondervind het al dan nie. paraatheid en 'n opgedateerde noodplan met bestuurders se bewustheid sal die gasvryheidsbedryf help om die nodige hulpbronne te voorsien, sowel as effektiewe opleiding om risiko's te vermy of te verminder. Veiligheidsbewaking en sekuriteitstelsels is baie belangrik om gaste se lewens en gasvryheidseienskappe te red. Hierdie faktore kan ook gebruik word as 'n bemarkingsinstrument vir gaste en vergaderingbeplanners. Laastens is dit baie belangrik om die ontluikende raamwerke te verstaan ​​om die gevolge te verminder en goed voorbereid te wees voor die onvoorsiene krisis.

Verder, om verliese gedurende die minimum te beperk ontruiming wanneer die ramp plaasvind. Effektiewe proaktiewe beplanning moet op regeringsvlak bestaan ​​en uit die verlede moet leer om die effek van sulke gebeure te oorkom. Ongelukkig het hierdie studie 'n belemmering gevind vir pro-aktiewe noodbeplanning deur die sleutelspelers in die bedryf.

LEES DIE HELE VRAESTEL AAN ACADEMIA.EDU

DIE BESTUURSBIO

Dr Ahmad Rasmi Albattat - lektor in nagraadse sentrum, bestuur en wetenskap.

Dr Ahmad R. Albattat, is 'n assistent-professor in die Nagraadse Sentrum, Bestuurs- en Wetenskapuniversiteit, Shah Alam, Selangor, Maleisië. Hy is 'n besoekende professor en eksterne eksaminator aan die Medan Academy of Tourism (Akpar Medan). Hy het 'n doktorsgraad in Gasvryheidsbestuur van University Sains Malaysia (USM). Hy het as assistent-professor by die Ammon Applied University College, Amman, Jordanië gewerk. Senior lektor en navorsingskoördineerder in die School of Hospitality & Creative Arts, Management and Science University, Shah Alam, Selangor, Maleisië, en navorser by Sustainable Tourism Research Cluster (STRC), Pulau Pinang, Maleisië. Hy het 17 jaar vir die Jordaanse gasvryheidsbedryf gewerk. Hy het deelgeneem en navorsingsartikels aangebied tydens 'n aantal akademiese konferensies wat in Maleisië, Taiwan, Thailand, Indonesië, Sri Lanka en Jordanië gehou is. Hy is 'n aktiewe lid van die wetenskaplike en redaksionele beoordelingsraad oor gasvryheid bestuur, hotel, toerisme, gebeure, noodbeplanning, rampbestuur, menslike hulpbronne vir Journal of Tourism Management, Journal of Hospitality Marketing & Management (JHMM), Current Issues in Tourism (CIT), Asia-Pacific Journal of Innovation in Hospitality and Tourism (APJIHT), International Journal of Economics and Management (IJEAM), AlmaTourism, Journal of Tourism, Culture and Territorial Development, International Journal of Tourism and Sustainable Community Development. Sy jongste werke is gepubliseer in die beoordeelde internasionale vaktydskrifte, konferensieverrigtinge, boeke en boekhoofstukke.

_________________________________________________________________

Verwysings

 • Al-dalahmeh, M., Aloudat, A., Al-Hujran, O., & Migdadi, M. (2014). Insigte in openbare vroeë waarskuwingstelsels in ontwikkelende lande: 'n geval van Jordanië. Life Sci Journal, 11(3), 263-270.
 • Al-Rasheed, AM (2001). Kenmerke van tradisionele Arabiese bestuur en organisasie in die Jordaniese sakeomgewing. Tydskrif vir Transnasionale Bestuursontwikkeling, 6(1-2), 27-53.
 • Alexander, D. (2002). Beginsels van noodbeplanning en bestuur: Oxford University Press, New York, VSA.
 • Alexander, D. (2005). Op pad na die ontwikkeling van 'n standaard in noodbeplanning. Rampvoorkoming en -bestuur, 14(2), 158-175.
 • Ali, SH, en Ali, AF (2011). 'N Konseptuele raamwerk vir krisisbeplanning en -bestuur in die Jordaanse toerismebedryf. Vooruitgang in bestuur.
 • Burritt, MC (2002). Die pad na herstel: 'n blik op die losiesbedryf, 11 na September. Eiendomskwessies, 26(4), 15-18.
 • Cashman, A., Cumberbatch, J., & Moore, W. (2012). Die gevolge van klimaatsverandering op toerisme in klein state: bewyse uit die Barbados-saak. Toerisme-oorsig, 67(3), 17-29.
 • Chaudhary, C. (1991). Navorsingsmetodologie. Jaipur: SK Parnami, RBSA Uitgewers.
 • Cohen, E. (2008). Ondersoeke in Thaise toerisme: versamelde gevallestudies (Vol. 11): Emerald Group Publishing.
 • Coppola, DP (2010). Inleiding tot Internasionale Rampbestuur: Elsevier Science.
 • Bemannings, DT (2001). Die geval vir noodbestuur as beroep. Australiese tydskrif vir noodbestuur, 16(2), 2-3.
 • De Holan, PM, & Phillips, N. (2004). Organisatoriese vergeet as strategie. Strategiese organisasie, 2(4), 423-433.
 • Drabek, T. (1995). Rampreaksies binne die toerismebedryf. International Journal of Mass Emergencies and Rasters, 13(1), 7-23.
 • Dynes, R. (1998). 'Wat is 'n ramp' in Quarantelli, EL (red.)? Perspektiewe op die vraag, Routledge, London, Pp. 109-126.
 • Evans, N., & Elphick, S. (2005). Modelle van krisisbestuur: 'n evaluering van hul waarde vir strategiese beplanning in die internasionale reisbedryf. International Journal of Tourism Research, 7, 135-150. doi: 10.1002 / jtr.527
 • Faulkner, B. (2001). Op pad na 'n raamwerk vir toerisme-rampbestuur. Toerismebestuur, 22(2), 135-147. doi: 10.1016/s0261-5177(00)00048-0
 • Fink, S. (1986). Krisisbestuur: beplanning vir die onvermydelike. New York, NY: American Management Association.
 • Gheytanchi, A., Joseph, L., Gierlach, E., Kimpara, S., & Housley, JF (2007). Die vuil dosyn: Twaalf mislukkings van die orkaan Katrina-reaksie en hoe sielkunde kan help. Amerikaanse sielkundige, 62, 118-130.
 • Helsloot, I., & Ruitenberg, A. (2004). Burgers se reaksie op rampe: literatuuroorsig en praktiese implikasies. Journal of Contingencies and Crisis Management, 12(3), 98-111.
 • Hystad, PW, & Keller, PC (2008). Op pad na 'n rampbestuursraamwerk vir toerismebestemmings: Langtermynlesse uit 'n bosbrandramp. Toerismebestuur, 29(1), 151-162.
 • Ichinosawa, J. (2006). Reputasionele ramp in Phuket: die sekondêre impak van die tsoenami op inkomende toerisme. Rampvoorkoming en -bestuur, 15(1), 111-123.
 • Johnston, D., Becker, J., Gregg, C., Houghton, B., Paton, D., Leonard, G., & Garside, R. (2007). Die ontwikkeling van waarskuwings- en rampresponsvermoë in die toerismesektor in die kus Washington, VSA. Rampvoorkoming en -bestuur, 16(2), 210-216.
 • Kash, TJ, & Darling, JR (1998). Krisisbestuur: voorkoming, diagnose en intervensie. Leadership & Organisation Development Journal, 19(4), 179-186.
 • Low, SP, Liu, J., & Sio, S. (2010). Bestuur van sake-kontinuïteit by groot konstruksiemaatskappye in Singapoer. Rampvoorkoming en -bestuur, 19(2), 219-232.
 • Mansfeld, Y. (2006). Die rol van veiligheidsinligting in toerismekrisisbestuur: die ontbrekende skakel. Toerisme, veiligheid en veiligheid: van teorie tot praktyk, Butterworth-Heinemann, Oxford, 271-290.
 • Mitroff, II (2004). Krisisleierskap: Beplanning vir die ondenkbare: John Wiley & Sons Inc.
 • Paraskevas, A., & Arendell, B. (2007). 'N Strategiese raamwerk vir voorkoming en versagting van terrorisme in toerismebestemmings. Toerismebestuur, 28(6), 1560-1573. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2007.02.012
 • Parker, D. (1992). Die wanbestuur van gevare. Londen: James en James Science Uitgewers.
 • Paton, D. (2003). Rampgereedheid: 'n sosiaal-kognitiewe perspektief. Rampvoorkoming en -bestuur, 12(3), 210-216.
 • Patten, ML (2007). Begrip van navorsingsmetodes: 'n oorsig van die belangrikste aspekte: Pyrczak Pub.
 • Perry, R., & Quarantelly, E. (2004). wat is ramp? Nuwe antwoorde op ou vrae. Xlibris Press, Philadelphia, PA.
 • Perry, RW, & Lindell, MK (2003). Gereedheid vir noodreaksie: riglyne vir die noodbeplanningsproses. Rampe, 27(4), 336-350.
 • Pforr, C. (2006). Toerisme in na-krisis is toerisme in voor-krisis: 'n Oorsig van die literatuur oor krisisbestuur in toerisme: School of Management, Curtin University of Technology.
 • Pforr, C., & Hosie, PJ (2008). Krisisbestuur in toerisme. Tydskrif vir Bemarking van reis en toerisme, 23(2-4), 249-264. doi: 10.1300/J073v23n02_19
 • Prideaux, B. (2004). Die behoefte om rampbeplanningsraamwerke te gebruik om te reageer op groot toerismekampe. Tydskrif vir Bemarking van reis en toerisme, 15(4), 281-298. doi: 10.1300/J073v15n04_04
 • Quarantelli, EL (1970). 'N Geselekteerde geannoteerde bibliografie van sosiale wetenskapstudies oor rampe. Amerikaanse Gedragswetenskaplike, 13(3), 452-456.
 • Richardson, B. (1994). Sosio-tegniese ramp: profiel en voorkoms. Rampvoorkoming en -bestuur, 3(4), 41-69. doi: doi: 10.1108 / 09653569410076766
 • Riley, RW, & Liefde, LL (2000). Die stand van kwalitatiewe toerisme-navorsing. Annale van Toerisme Navorsing, 27(1), 164-187.
 • Ritchie, B. (2004). Chaos, krisisse en rampe: 'n strategiese benadering tot krisisbestuur in die toerismebedryf. Toerismebestuur, 25(6), 669-683. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2003.09.004
 • Rittichainuwat, B. (2005). Begrip van waargenome rivierisiko-verskille tussen eerste keer en herhalende reisigers. Referaat aangebied tydens die 3rd wêreldwye beraad oor vrede deur toerisme-opvoedingsforum: een aarde een gesin: Reis en toerisme wat 'n hoër doel dien, Pattaya, Thailand.
 • Roberts, V. (1994). Vloedbestuur: Bradford Paper. Rampvoorkoming en -bestuur, 3(2), 44 - 60. doi: 10.1108 / 09653569410053932
 • Sabri, HM (2004). Sosio-kulturele waardes en organisasiekultuur. Tydskrif vir Transnasionale Bestuursontwikkeling, 9(2-3), 123-145.
 • Sandelowski, M. (1995). Steekproefgrootte in kwalitatiewe navorsing. Navorsing en verpleegkunde, 18(2), 179-183.
 • Sawalha, I., Jraisat, L., & Al-Qudah, K. (2013). Krisis- en rampbestuur in Jordaanse hotelle: praktyke en kulturele oorwegings. Rampvoorkoming en -bestuur, 22(3), 210-228.
 • Sawalha, I., & Meaton, J. (2012). Die Arabiese kultuur van Jordanië en die uitwerking daarvan op 'n groter Jordaniese aanvaarding van bestuur van sake-kontinuïteit. Tydskrif vir besigheidskontinuïteit en noodbeplanning, 6(1), 84-95.
 • Stahura, KA, Henthorne, TL, George, BP, &, & Soraghan, E. (2012). Noodbeplanning en herstel vir terreursituasies: 'n ontleding met spesiale verwysing na toerisme. Wêreldwye temas vir gasvryheid en toerisme, 4(1), 48-58.
 • Die Verenigde Nasies se kantoor vir die koördinering van humanitêre aangeleenthede. (2012). Landfeiteblad - Jordanië. Kaïro, Egipte.
 • Die Verenigde Nasies se ontwikkelingsprogram. (2010). Ondersteuning vir die opbou van nasionale kapasiteit vir die vermindering van risiko's vir aardbewing by ASEZA in Jordanië. Akaba, Jordanië.
 • Walle, AH (1997). Kwantitatiewe teenoor kwalitatiewe toerisme-navorsing. Annale van Toerisme Navorsing, 24(3), 524-536.