TOP 5 Werksgeleenthede vir burgerlike beskerming en noodsorg wêreldwyd

Die 5 mees interessante werksposisie van hierdie week op Emergency Live. Ons keuse kan u help om die lewe te bereik wat u as noodoperateur wil hê.

EBW professionals, is jy op soek na 'n nuwe werk?

Elke dag EBW en reddingswerker kan nuwe idees aanlyn vind om 'n beter lewe te kry, en dit te verbeter werksgeleenthede. Maar as u 'n paar voorstelle nodig het om u vaardighede in diens te hou vir 'n ander soort werk, betrokke by die EBW of in die industriële onderneming in die gesondheidsektor, dan is ons hier!

Nood Live sal u elke week 'n paar van die mooiste posisies in Europa rakende EBW en reddingsaktiwiteite wys. Droom jy daarvan om as 'n paramedikus Zermatt? Wil u elke dag sien hoe die pragtige erfenisse van Rome met 'n ambulans ry? (Nee, regtig, jy weet nie wat dit met 'n ambulans in Rome bestuur nie!)
Wel, ons wys jou die TOP 5 werksposisie U kan direk met ons skakels bereik!

LIGGING: BANGKOK (THAILAND)

POSISIE: PROGRAMKOORDINATOR VAN RAMPBESTUUR

Pligte en verantwoordelikhede

Die posbekleër sal verantwoordelik wees vir die volgende take:

 • Assisteer die Departement Risikobestuur in lessenaargebaseerde sowel as veldnavorsingsaktiwiteite;
 • Verskaf ondersteuning in die samestelling van relevante dokumente en inligting soos vereis deur die Risikobestuursdepartement;
 • Assisteer in tegniese opdragte, insluitende bydraes tot konsepnotas en konsolidering van insette van konsultante, programvennote en belanghebbendes tot gehalte-aflewerings;
 • Help met die ontwikkeling en gereeld opdatering van inhoud vir die RCC webwerf;
 • Help om die risikobestuursdepartement se inligtingsbestuur te stroomlyn en te handhaaf;
 • Help met die organiseer van seminare, opleidingsprogramme, inisiatiewe vir kapasiteitsbou, werkswinkels en ander programaktiwiteite;
 • Koördineer en ondersteun in kruis-tematiese samewerking vir projekimplementering in ADPC;
 • Voer ander tersaaklike take uit soos deur die Direkteur toegewys.

Kwalifikasies

 • 'N Baccalaureusgraad in sosiale wetenskappe, ekonomie of enige ander verwante velde.
 • 'N Minimum van twee jaar ondervinding in ontwikkelingsnavorsing en die skryf van goeie gehalte in die Engelse taal.
 • Praktiese ervaring van werk in 'n multikulturele span en die vermoë om onafhanklik en onder druk te werk.
 • Uitstekende bevel van Engels, beide geskryf en gesproke.
 • Bewese navorsings- en inligtingsanalise vaardighede.
 • Uitstekende rekenaarvaardighede, veral in woordverwerkings-, sigblaaie, databasis- en aanbiedingsprogrammatuur.

Algemene Voorwaardes

 • Werk binne alle ADPC riglyne, prosedures en beleide.
 • Werkstasie in ADPC kantoor, Bangkok, Thailand

Rapporteringsverwantskappe

Promotor: Direkteur, Risikobestuursdepartement

Gekwalifiseerde aansoekers kan geëvalueer word deur middel van 'n bevoegdheidsgebaseerde onderhoud en / of ander assesseringsmetodes. Ons moedig diversiteit aan in ons werkplek en ondersteun 'n inklusiewe werksomgewing. Vroue word aangemoedig om aansoek te doen.

Kontrak duur

Een (1) jaar met die moontlikheid van uitbreiding afhangende van die prestasie en beskikbaarheid van finansiële hulpbronne.

ONDERSOEK MEER EN HANDEL AANSOEK

Plek: Switserland

POSISIE: SEKURITEIT IMPLEMENTER

Jou verantwoordelikhede

 • Om MIV-personeel te ondersteun met die identifisering van bedreigings en analise van risikovlakke in missie-koördinasie en -projekte. Dit sal op hul beurt helpspanne identifiseer en ingeligte en genuanseerde Risiko V-voordeelvlakke (persoonlike / institusionele risikovlakke in vergelyking met Mediese en Humanitêre relevansie van intervensie).
 • Om sekuriteitsplanne te implementeer, insluitende risiko-analise, risikobeperkingsmaatreëls (SOPs & site protection), voorvalbestuur en gebeurlikheidsbeplanning in MSF-missie-koördinasie en -projekte.
 • Om teoretiese en praktiese (simulasies op die terrein) opleidings te doen vir risikobeperkingsmaatreëls, voorvalbestuur en gebeurlikheidsbeplanning.
 • Om MSF-personeel (internasionaal en internasionaal) af te lei en op te voed om die omgewing van oorlogvoering waarbinne hulle werk en risikobestuursinstrumente te verstaan ​​om blootstelling aan MSF-spanne te beperk.
 • Om die Veiligheidsadviseur te ondersteun in die ontwikkeling van gestandaardiseerde OCG Security bestuursformate en gereedskap en opleidings, insluitend die implementering daarvan in missies / projekte / HQ.

Jou profiel

Experience

 • Meer as 4 se jare lange ervaring in konflikgebiede vir 'n nie-militêre organisasie
 • Ervaring met MSF of 'n soortgelyke NRO is 'n bate

Vaardighede

 • Ervaar op konteksanalise en Bedreiging / Risiko-analise.
 • Sterk afrigtingsvaardighede rakende die implementering van sekuriteitsbestuur en Toegepaste Sekuriteit tegniese vaardighede
 • Duidelike begrip en belyning met humanitêre beginsels van neutraliteit, onpartydigheid en onafhanklikheid.
 • Ervaring in die ontwikkeling van opleidingsstrategieë, -prosedures en -instrumente, asook die organisering en fasilitering van werkswinkels.

Persoonlike eienskappe

 • Sterk interpersoonlike vaardighede
 • Vermoë om met en afrigterspanne te reageer

Tale

 • Vlotheid in Frans en Engels
 • Arabies en / of Spaans is 'n bate

ONDERSOEK MEER EN HANDEL AANSOEK

LIGGING: MANILA (PHILIPPINES)

POSISIE: GESONDHEIDSSTELSEL ANALISEER

Vereiste Kwalifikasies en Ervaring

Onderwys

• Gevorderde universiteitsgraad in mediese veld, openbare gesondheid, gesondheidswetenskappe of inligtingstelsels van 'n geakkrediteerde akademiese instelling; of
• Baccalaureusgraad in bogenoemde velde met minstens twee (2) jaar toepaslike professionele ondervinding waarvan ten minste een (1) jaar in mediese besigheidsprosedure, mediese sagteware-implementering en -bestuur, insluitende die oplos van probleme en die aanpassing van beleide en prosesse met sagtewarefunksionaliteite.
• Opleiding oor mediese informatika, instruksies vir ICD kodering en paneel dokter sal 'n voordeel wees.

Experience

• Kandidate met mediese of gesondheidsagtergrond sal 'n duidelike voordeel hê.
• Uitgebreide kennis oor migrerende gesondheid en IOM mediese operasie van voordeel;
• Werklike ondervinding in die ontwerp en bestuur van elektroniese mediese rekords;
• Begrip van mediese, openbare gesondheids- en statistiese terminologie asook IT-dissiplines en die vermoë om gesondheids- en inligtingstegnologie korrek te gebruik om veranderende inligtingbestuursbehoeftes van mediese eenhede aan te spreek.
• Sterk analitiese vaardighede benodig, insluitend 'n deeglike begrip van hoe om mediese inligtingbestuursbehoeftes te interpreteer en dit in toepassings- / operasionele vereistes te vertaal;
• Uitstekende tydbestuursvaardighede;
• Uitstekende verbale en geskrewe kommunikasievaardighede en die vermoë om professioneel met 'n diverse groep saam te werk;
• Vaardighede in die uitvoering van eindgebruiker opleiding;

Tale

Vlotheid in Engels is nodig. Werkende kennis van Frans en / of Spaans 'n voordeel.

Vereiste Vaardighede

Waardes

Insluiting en respek vir diversiteit: respekteer en bevorder individuele en kulturele verskille; moedig diversiteit en insluiting waar moontlik aan.
• Integriteit en deursigtigheid: handhaaf hoë etiese standaarde en handelinge in ooreenstemming met organisatoriese beginsels / reëls en gedragsstandaarde.
• Professionaliteit: Demonstreer die vermoë om op 'n gekompliseerde, bekwame en toegewyde wyse te werk en oefen deeglike oordeel in die ontmoeting van daaglikse uitdagings.

Kernkompetensies - gedragsaanwysers vlak 2
• Spanwerk: ontwikkel en bevorder effektiewe samewerking binne en oor eenhede om gedeelde doelwitte te bereik en resultate te optimaliseer.
• Lewering van resultate: lewer kwaliteit resultate op 'n diensgerigte en tydige wyse; is aksie-georiënteerd en verbind tot die bereiking van ooreengekome uitkomste.
• Bestuur en deel van kennis: streef voortdurend om te leer, kennis te deel en te innoveer.
• Aanspreeklikheid: neem eienaarskap vir die bereiking van die Organisasie se prioriteite en aanvaar verantwoordelikheid vir eie aksie en gedelegeerde werk.
Kommunikasie: moedig en dra by tot duidelike en oop kommunikasie; verduidelik komplekse sake op 'n insiggewende, inspirerende en motiverende manier.

Bestuursvaardighede - gedragsaanwysers vlak 2

• Leierskap: gee 'n duidelike gevoel van rigting, lei deur voorbeeld en demonstreer die vermoë om die organisasie se visie uit te voer. Help ander om hul potensiaal te besef en te ontwikkel.
• Bemagtig ander en bou vertroue: skep 'n atmosfeer van vertroue en 'n bemagtigende omgewing waar personeel hul bes kan lewer en hul potensiaal kan ontwikkel.
• Strategiese denke en visie: werk strategies om die organisasie se doelwitte te bereik en kommunikeer 'n duidelike strategiese rigting.

ONDERSOEK MEER EN HANDEL AANSOEK

LIGGING: BARCELONA (SPANJE)

POSISIE: NOODVERSORG EN INTENSIEWE MEDISYNE ADVISEUR

HOOF DOELSTELLING VAN DIE POSISIE

Die hoofdoel is om tegniese ondersteuning te bied vir alle projekte wat noodsorg en / of mediese sorg vir volwassenes in die veld insluit.

Hierdie algemene doelstelling behels die volgende kernareas;

 1. Noodsorg, (gedefinieer vir die organisasie as die behandeling van individue met akute lewens- of ledemaatgevende mediese en potensieel chirurgiese behoeftes;vir hospitaal en buite hospitaal sorg.) in noue samewerking met ander relevante tegniese verwysings in die departement
 2. Interne Geneeskunde (volwassenes), met 'n spesifieke fokus op volwasse binnepatientesorg

En 'n paar spesifieke siektes

 1. Brandpunt vir die chroniese nie-oordraagbare siektes programme
 2. Fokuspunt in die volwassene se kliniese bestuur van Filovirus en arenavirus, Cholera, epidemiese hepatitis E [i] en meningitis.
 3. Brandpunt vir kliniese bestuur van ander siektes met epidemiese potensiaal, beide opkomende en hergroepering, in noue samewerking met die tropiese medisyne-adviseur.

Die werk sal uitgevoer word in die raamwerk van die aktiewe strategiese plan, die operasionele beleid en OCBA jaarlikse planne asook die planne van die mediese afdeling, werk in noue samewerking met ander tegniese adviseurs wat betrokke is om by te dra tot 'n meer transversale, geïntegreerde en holistiese ondersteuning aan die selle en die veld.

PLASING BINNE DIE ORGANISASIE

Die Verwyser sal hiërargies en funksioneel verantwoordbaar wees aan die Hoof van Verwysers - Span A Funksioneel gekoppel en ondersteunende Mediese Poligent (TESACO / Desk HQ), Mediese Koördineerders (Sendings) en Projek Mediese Verwysers (projekte), soos die res van die verwysingsadviseurs van die mediese afdeling.

Terwyl hy in die veld werk, werk hy / sy onder die gereelde hiërargiese en funksionele strukture van die missies, terwyl hy kommunikasie met die Mediese Departement behou.

HOOF VERANTWOORDELIKHEDE, FUNKSIES EN TAKE

Vanweë die kenmerke van die Job-profiel word hulle in die algemeen verdeel in Noodsorg en I.Medicine, spesifiek vir Noodsorg, spesifiek vir I.Medicine, wat as fokuspunt vir spesifieke siektes en binne die Mediese Departement se ontwikkeling funksioneer. In hierdie sin:

Gewoonlik aan kerngebiede (Noodsorg en I.Medicine)

· Hy / sy is die adviseur vir veldopdragte / selle poligentiese mediese personeel rakende enige tegniese probleem / vraag wat uit die veld ontstaan

· Hy bied ondersteuning om die gehalte van sorg in die missies te verbeter deur middel van protokolle en leiding rakende tegniese opstel van programme en kliniese prosedures, sowel as deur veldbesoeke.

· Hy / sy hou bygewerk of skep voldoende riglyne en gereedskap vir Noodsorg en I.Medicine (volwassenes) op veldvlak.

· Ondersteun die Op-Cell Mediese adviseurs om die strategie vir noodsorg en / of volwassene se sorgstrategieë te definieer.

· Hy / sy dra by tot die beplanning van aktiwiteite binne MSF deur deel te neem aan die betrokke werkgroepbespreking en -byeenkomste, interaksie met soortgelyke adviseurs van ander MSF Operasionele Sentrums; en / of met betrokke eksterne kundiges.

· Hy / sy sal data en verslae van die veld ontvang aangaande die kernkomponente van sy posisie, om by te dra tot die analise daarvan, tydige terugvoer te verskaf om die gehalte van sorg in MSF OCBA te ondersteun en deel te neem aan die verspreiding daarvan deur aanbiedings in 'n aangepaste formaat voor te berei (aanbiedings in die veld / HQ / eksterne)

· Hy / sy sal deelneem aan die beplanning en operasionele besprekingsontwikkeling van voorstelle vir moontlike operasionele intervensies;

· Om periodieke verslae op te stel volgens die raamwerk van die mediese afdeling

· Opsomming en ontbreking van buitelandse veldwerkers om die hoofverantwoordelikhede, riglynebeleid, data-insameling en verslagdoening te bespreek en te oriënteer, tesame met ander verwysings.

· As daar 'n MIO [2] in die domein is, sal hy / sy tegniese en funksionele ondersteuning bied en koördineer met die MIO om seker te maak dat die ondersteuning betyds en effektief verskaf word.

· Hy / sy dra by tot die definisie van prioriteite in operasionele navorsing en neem deel aan die opvolg en toesig van operasionele navorsingsaktiwiteite

· Ondersteun die HHRR departement en die leereenheid in die werwing, wat ooreenstem met die ontwikkeling en opleiding van personeel in verhouding tot die kernareas

ONDERSOEK MEER EN HANDEL AANSOEK

Plek: JUBA (SOUTH SUDAN)

POSISIE: NOODSPROGRAM DIREKTEUR

Jou doel: U sal oorhoofse verantwoordelikheid hê vir die noodreaksie strategie van kommer in Suid-Soedan en sal toesig hou oor die implementering en koördinering van Concern se humanitêre programme. Kommer wêreldwyd reageer tans op die humanitêre behoeftes wat voortspruit uit die burgeroorlog in Suid-Soedan. Hierdie reaksie is grootliks gefokus op die voeding en skuiling / NFI, WASH in beide kampinstellings en diep veld plekke in Unity and Central Equatoria.

U sal verantwoordelik wees vir:

Program Kwaliteit

 • Oorsig oor die beplanning en aflewering van noodprogramme in Eenheid en Sentrale Ekwatoria.
 • Verseker die ontwikkeling en instandhouding van effektiewe en toepaslike moniterings- en evalueringsisteem en toesig oor die program vordering teen ooreengekome programdoelwitte.
 • Lei en neem deel aan noodbeoordelings en ontwikkel planne vir uitbreiding in oorleg met lynbestuur.
 • Leiding in die ontwikkeling van jaarlikse sektorale strategieë vir die noodprogramme in Eenheid en Sentrale Ekwatoria
 • Verseker dat kruis temas soos aanspreeklikheid MIV en VIGS verwante kwessies, gelykheid en beskerming in alle noodprogramme opgeneem word.
 • Om te verseker dat die kwaliteit van die program voldoen aan SPHERE standaarde, cluster riglyne en ander internasionale beste praktyke.
 • Om gemeenskapsdeelname, sensitiwiteit en samewerking in programaktiwiteite te verseker op 'n manier wat ooreenstem met die Kern-humanitêre standaarde en bekommernis se CHS-planne.

Skenker Nakoming

 • Dra by tot die ontwikkeling en implementering van 'n donor befondsingstrategie
 • Om donate-voorstelle te verseker, is begrotings en verslae van hoë gehalte, op datum en betyds in ooreenstemming met donorvereistes.
 • Wees in oorleg met die Grants en Inligtingsbestuurder verantwoordelik om te verseker dat donorstrategie, skenker riglyne, formate en prosesse verstaan ​​word en nagekom word in die implementering en verkryging van programme.

Verteenwoordiging

 • Om te verseker dat programspanne genoegsame en effektiewe netwerk en koördinasie met plaaslike owerhede, ander NRO's en VN op veldvlak onderneem.
 • Om met ander senior bestuurspanlede saam te werk, verseker dat die kommer op nasionale vlak doeltreffend met donateurs, groepe en ander koördineringsfora verteenwoordig word soos vereis.

Menslike Hulpbronne

 • Werk saam met die Stelseldirekteur, Menslike Hulpbronbestuurder, Areakoördineerder en programbestuurders om projekpersoneelbehoeftes te identifiseer, te verseker dat werksbeskrywings ontwikkel word, behoorlik gekwalifiseerde personeel word aangewend, ingevoer en opgelei volgens die behoeftes van die program en die organisasie.
 • Bestuur direkte verslae met 'n besondere klem op kapasiteitsbou van personeel deur mentorskap, opleiding en om te verseker dat alle personeel op hoogte is van werksbeskrywings en prestasieontwikkelingsuitsigte soos per beleid.

vennootskap

 • Maak seker dat vennote behoorlik toesig en ondersteun word om programaktiwiteite te implementeer.
 • Onder toesig van die onderneming om die behoeftes van vennote op te lei en die opstel en implementering van opleidingsplanne dienooreenkomstig.
 • Oorsig die monitering van vennote se program en finansiële verslagdoening in samewerking met programbestuurders, die Grants en Inligtingsbestuurder en Finansies.
 • Onderneem toepaslike assesserings van nuwe vennote in samewerking met programbestuurders en Finansies, indien toepaslik.

ONDERSOEK MEER EN HANDEL AANSOEK