Cincinnati beroerte skaal. Die rol daarvan in die noodgevalle-afdeling

Beroerte is die tweede grootste wêreldoorsaak van dood ná hartsiektes en die derde grootste oorsaak van ongeskiktheid. Daarom is die Cincinnati Prehospital Stroke Scale 'n baie belangrike instrument om die beroerte by pasiënte te evalueer.

Die beroerte is nie 'n siekte om te onderwaardeer nie. Baie mense kan ly aan beroerte, soos mense wat te veel werk en ook sommige veterane. Die Cincinnati Prehospital Stroke Scale (CPSS) is 'n mediese graderingskaal om beroerte by pasiënte te diagnoseer. Dit word deur dokters en verpleegkundiges sowel in die noodgeval as in die hospitaal gebruik.

Cincinnati beroerte skaal: hoe werk dit?

Hieronder is die drie aspekte van die evaluering van die skaal:

  • Gesig naboots: laat die pasiënt glimlag of vra hom / haar om die tande te wys; as albei kante van die gesig op dieselfde manier beweeg, is die situasie in orde. Andersins, as die een kant van die gesig verskillend van die ander kant af beweeg, is die situasie abnormaal.
  • Beweging van arms: nooi die pasiënt om sy oë toe te maak en sy arms op te steek); die situasie is normaal as albei ledemate op dieselfde manier beweeg, dit is abnormaal as een ledemaat val of anders beweeg as die ander
  • Taalvoorkeur: sodat die pasiënt 'n vonnis kan uitspreek. As die pasiënt die sin korrek uitspreek, is die situasie normaal. As die pasiënt die woorde mis, dit nie goed uitspreek of net nie kan praat nie, is dit abnormaal.

Die Nasionale Sentrum vir Biotegnologie-inligting het veral die ondersoek en die gevolgtrekkings van die rol van die Cincinnati Prehospital Stroke Scale in die noodafdeling gerapporteer: getuienis uit 'n stelselmatige oorsig en meta-analise.

HIERONDER 'N GEDEELTE VAN DIE VRAESTEL OOR STREEKKAAL:

'In 2015 het 'n geskatte 6.3 miljoen sterftes plaasgevind as gevolg van serebrovaskulêre siektes: 'n totaal van 3 miljoen mense het gesterf weens 'n iskemiese beroerte en 3.3 miljoen as gevolg van hemorragiese beroerte. In lande met 'n hoë inkomste, soos Europa, is daar in die afgelope dekades 'n afnemende neiging in sterftesyfers gerapporteer; in Italië, byvoorbeeld, van 1990 tot 2016 het die aantal sterftes met 17% afgeneem (van 60,000 tot 50,000), en 'n merkwaardige afname met ongeveer 45% het Denemarke van 1994 tot 2011 tot gevolg gehad. Ondanks hierdie dalende neiging in sterftesyfer, het die voorkoms van beroerte wêreldwyd tussen 5 en 2005 met 2015% gestyg.
Verder het beroerte in 2010 die ranglys van die top-18 siektes wat bydra tot jare se lewens met gestremdhede wêreldwyd geleef, en onder hulle is dit die enigste wat van 1990 tot 2010 aansienlik toegeneem het. Verskeie studies het aangetoon dat 'n beduidende verbetering in die uitkomste van die pasiënt is dat korter behandelingstye die kans verhoog om na 'n goeie funksie terug te keer (dit wil sê onafhanklik te wees en 'n geringe gestremdheid of minder te hê) as hulle binne 4.5 uur na die begin van die simptome behandel word. Om hierdie rede is talle pogings aangewend om klinici en noodmediese personeel (EMS) te help om hierdie patologie vinnig te identifiseer, hetsy in hospitale en prehospitale instellings, en is verskillende skaalvoorspellingskale uitgebrei.

Die Cincinnati Prehospital Stroke Scale (CPSS), die Face-Arm-Speech-Time (FAST), die FAST-ED, die Rapid Arterial Occlusion Evaluation Scale, die Los Angeles Prehospital Stroke Screen (LAPSS) is skaal vir 'n beroerte wat vinnig ontwikkel word om vinnig te assesseer moontlike beroerte by pasiënte in die prehospitale omgewing. Die NIHSS, die erkenning van beroerte in die noodgevalle, 'n beroerte-skaal van 3 items, die Cincinnati voorhospitale beroerte-skaal (CPSSS of C-STAT), is ontwerp vir gebruik in die hospitaal met die doel om beroerte en die erns daarvan op te spoor.

In 2013 het Jauch et al berig dat die beste deur-tot-dokter-tyd minder as tien minute moet wees, en dat die deur-tot-beroerte-eenheid minder as 10 uur sou wees. Daarbenewens word EMS aanbeveel om die teikentyd van minder as 3 minute vanaf die aankoms van die hospitaal tot CT-skandering te bereik, en minder as 20 minute deur tot naaldtyd.

Om hierdie rede moet mediese noodstelsels 'n voor-registrasie van 'n voorhospitale beroerte aktiveer, wat verband hou met vroeëre deur-na-beeldtyd (vermindering van 25 minute) en deur-na-naaldtyd (vermindering van 60 minute). Tans word die CPSS-, die FAST- en LAPSS-skaal aanbeveel deur die riglyne van die American Heart Association / American Stroke Association as bekragtig en gestandaardiseerde instrumente vir beroerte-screening, selfs al is daar geen sterk bewyse wat dui op 'n hoër akkuraatheid van die een bo die ander nie. .

Die CPSS, wat veral deur Kothari et al (1999) voorgestel is, is 'n kort, praktiese en maklik-om-te-gebruik skaal wat 3 van die 15 simptome uit die NIHSS, die goudstandaard vir die beraming van 'n beroerte, onttrek het. Die CPSS beoordeel gesigsverlamming, asimmetriese armswakheid en spraakversteurings, en elke item kan as normaal of nie aangeteken word nie; as een van die drie abnormaal is, word die pasiënt vermoed dat hy 'n beroerte het.

In die afgelope twee dekades is resensies gepubliseer met die doel om die bestaande skale te vergelyk, maar geeneen van hulle het slegs gefokus op die geldigheid van die CPSS in terme van sensitiwiteit en spesifisiteit nie, selfs al is dit een van die mees gebruikte voorhospitale instrumente, ingesluit in verskeie protesprosedures vir mediese noodstelsels en nasionale aanbevelings. Die doel van hierdie studie is om die rol van die CPSS stelselmatig te beoordeel en die sensitiwiteit en spesifisiteit daarvan in prehospitale en hospitaalomgewings te beoordeel.

Beroerte skaal: metodes

Bestudeer ontwerp en literatuursoektog

'N Stelselmatige oorsig en meta-analise van die wetenskaplike literatuur is uitgevoer. Literatuursoektogte is uitgevoer met die volgende elektroniese databasisse: EMBASE, PubMed, Web Of Science, Cochrane en Scopus vanaf hul aanvang tot Desember 2018, sonder taalbeperkings. Die soekstring is gemaak met behulp van die elemente van die PICO-model (Pbevolking / pasiënt; Ek, intervensie / aanwyser; C, vergelyker / beheer; en O, uitkoms) en die voorkeurrapporteringsitems vir sistematiese oorsigte en meta-analises-kontrolelys en vloeidiagram is gebruik om data te versamel en te rapporteer.

Die volgende soekterme is gebruik:

  1. Terme wat verband hou met bevolking: “brein-isgemie”, “karotis-aarsiektes”, “intrakraniale embolisme en trombose”, “intrakraniale bloeding”, “beroerte”, “akute serebrovaskulêre siekte”, “kortstondige isgemiese aanval”, “serebrovaskulêre ongeluk”, “ serebrovaskulêre siektes "," serebrovaskulêre afwykings "," brein vaskulêre ongeluk "," breinischemie "," serebrovaskulêre okklusie ";

  2. Terme wat aan intervensie gekoppel is: “Cincinnati Prehospital Stroke Scale”;

  3. Terme wat verband hou met gemete uitkomste: “sensitiwiteit”, “spesifisiteit”, “positiewe voorspellingswaarde”, “negatiewe voorspellingswaarde”, “reproduceerbaarheid”.

Boole-operatore “OF” en “AND” is gebruik om die sleutelwoorde met mekaar te verbind.

Verwysings van individuele studies is ook nagegaan vir relevante studies, en met die hand gesoek om ontbrekende artikels te identifiseer. Twee ondersoekers het titels en opsommings van alle rekords onafhanklik gekeur om potensieel relevante publikasies te identifiseer.

Die volgende insluitingskriteria is gebruik: artikels wat in Engels gepubliseer is, waar die akkuraatheid van die CPSS beoordeel is deur gebruik te maak van die diagnosering van 'n beroerte (iskemiese, hemorragiese, of kortstondige iskemiese aanval) as verwysingstandaard.

Artikels is uitgesluit as hulle aan ten minste een van die volgende kriteria voldoen: pediatriese bevolking, studies sonder oorspronklike data (resensies, redaksionele, praktykriglyne, boekresensies en hoofstukke, abstrakte vir vergaderings), kwantitatiewe ontleding is nie gerapporteer nie.

Volledige tekste van alle potensieel in aanmerking komende studies wat aan die insluitingskriteria voldoen, is verkry en in tweevoud beoordeel. Op alle vlakke is meningsverskille deur bespreking opgelos, en deur 'n derde beoordelaar te betrek wanneer konsensus nie bereik kon word nie.

Kwaliteitassessering

Twee onafhanklike navorsers het die geldigheid van die geselekteerde studies geëvalueer met behulp van die Revised Quality Assessment of Diagnostic Precision Studies −2 (QUADAS-2), 'n spesifieke gevalideerde instrument vir die kwaliteitsbeoordeling van diagnostiese akkuraatheidstudies.

Die QUADAS-2 beoordeel die risiko van vooroordeel in vier domeine:

  1. Pasiëntkeuring beoordeel metodes van pasiëntkeuse en onvanpaste uitsluitings;

  2. Indeks toets beskryf hoe die indeks toets uitgevoer en geïnterpreteer is;

  3. Verwysingsnorm ondersoek hoe die verwysingsstandaard uitgevoer en geïnterpreteer is;

  4. Vloei en tydsberekening beskryf enige pasiënte wat nie die indeksstoets (s) en / of verwysingstandaard ontvang het nie of wat uitgesluit is van die TP-, TN-, FN-, FN-tabelle.

Die toepaslikheidsvorm wat op die eerste drie domeine volg, evalueer die korrespondensie tussen die studieontwerp en die doel van die spesifieke ondersoek wat uitgevoer moet word.

As ten minste een van die antwoorde in elke domein of die bekommernis oor die toepaslikheid beskou word as 'n hoë risiko van vooroordeel ', dan is die finale risiko vir vooroordeel van die relatiewe domein of in die relatiewe toepaslikheidsitems as' Hoog '. As die artikel nie voldoende inligting verskaf het nie, is die risiko van vooroordeel as “onduidelik”. Andersins, as daar geen sprake is van enige risiko van vooroordeel nie, word die domein of die toepaslikheidsvorm as 'n lae risiko van vooroordeel beoordeel.

Twee ondersoekers het die instrument onafhanklik vir 'n klein aantal artikels getoets en, nadat dit gevalideer is, gebruik om die kwaliteit van die ingesluit studies te beoordeel.

Data-onttrekking en data-ontleding

Uit elke studie is data met die hand getrek deur twee outeurs met behulp van 'n gestandaardiseerde vorm wat die volgende inligting bevat: die eerste naam van die outeur, jaar van publikasie, land, studieontwerp, instelling, opleiding in die beroerte skaal van hospitale en prehospitale personeel, administrateur van die CPSS , populasie eienskappe, tipe beroerte wat geëvalueer is en of CPSS afgelei is van 'n ander bron of direk uitgevoer is. 'N Algehele beraming van sensitiwiteit en spesifisiteit is bereik met behulp van 'n meta-analise vir diagnostiese toets akkuraatheid van die studies wat gegewens oor ware positiewe (TP), ware negatiewe (TN), vals positiewe (FP) en valse negatiewe (FN) bevat; toe laasgenoemde nie direk gemeld is nie, is hulle afgelei van beskikbare data van die ingesluit studies.

Die saamgevoegde en gestratifiseerde sensitiwiteit en spesifisiteit van CPSS (95% vertrouensinterval) en opsommingskritieke vir die reseptiewe ontvanger (sROC) is verkry met behulp van STATA 13.0 en Cochrane RevMan 5.3. Gestratifiseerde ontledings is uitgevoer volgens die studieontwerp, instelling, skaaladministrateur en die tipe beroerte wat ondersoek is.

Diagnostiese kansverhouding (DOR), saamgevoegde positiewe en negatiewe waarskynlikheidsverhoudings (LR + en LR–), is verkry om die informatiewe krag van die toetse te bepaal.

Results

Studie seleksie

Uit 'n totaal van 448 artikels is 386 uitgesluit na die verwydering van duplikate, sowel as titel- en abstrakte lees. Die oorblywende 62 artikels is gekeur vir volledige teks, 44 is uitgesluit omdat hulle nie aan die insluitingskriteria van hierdie studie voldoen het nie. Altesaam 18 artikels is kwalitatief gesintetiseer en uiteindelik is 11 by die meta-analise opgeneem. ”

Bly op lees

ARASCA MEDIESE