PROJEK: ERC Navorsingsnet - 2nd ERC Research Summer School

Navorsing onder die sambreel van die ERC se Research NET ontwikkel in die volgende fase met 'n aantreklike geleentheid vir jong navorsers - die 2nd Research Summer School. Die doelwitte is om kontinuïteit te bevorder en die sigbaarheid van die ERC as 'n wetenskaplike organisasie te verhoog, wat navorsing op die gebied van resussitasie ondersteun. Om hierdie rede beplan die ERC om verder te belê in en om navorsing oor resussitasie te versterk.

Navorsing onder die sambreel van die ERC se Research NET ontwikkel in die volgende fase met 'n aantreklike geleentheid vir jong navorsers - die 2nd Research Summer School. Die doelwitte is om kontinuïteit te bevorder en die sigbaarheid van die ERC as 'n wetenskaplike organisasie te verhoog, wat navorsing op die gebied van resussitasie ondersteun. Om hierdie rede beplan die ERC om verder te belê in en om navorsing oor resussitasie te versterk.

Voorstel:

Eendags ontmoeting op Woensdag, September 19, 2018 in Bologna, Italië, Duitsland, as voorkonferensie gebeurtenis voor ERC RESUSCITATION 2018. Dit sal die volgende stap wees vir ons vyf jaar navorsingsproses in senior navorsers wat junioriste mentore ondersteun in 'n ondersteunende vennootskap om wetenskaplike uitset op die gebied van resussitasie te verhoog.

10 senior navorsers uit die ERC Research NET

'N Senior Navorser word beskou as iemand ≥ 35 jaar op die dag van die Research NET Summer School.
As voorvereiste moet jy reeds wees - of word voor Mei 15 - 'n lid van die ERC Research NET, en jy moet deelneem aan RESUSCITATION 2018.

Daarbenewens benodig ERC 'n EEN PAGE aansoek (Arial 10 of hoër), insluitende:

 • Naam, geboortedatum, titel, funksie en affiliasie
 • Navorsingsgebiede - Maksimum 3 lyne
 • Drie belangrikste publikasies
 • Energie en motivering stelling - Maksimum 5 lyne
 • Verklaring dat u 'n lid van die ERC Research NET is en dat u deel sal neem aan RESUSCITATION 2018 - 2 lines maksimum
 • Verbintenis betyds om te belê vir 'n paar jaar in die onderrig van jong ondersoekers - Maksimum 2-lyne

Die ERC Research NET-keurkomitee sal 10 Mentors / Senior Navorsers kan kies uit alle aansoeke wat ontvang word.

Na aanwesigheid en op bewys van koste word Young Investigators 'n 300 EUR-vergoeding toegeken vir die dekking van een ekstra hotel nag en reisuitgawes.
20 jong ondersoekers (YIs)

'N Jong Ondersoeker word beskou as iemand onder die ouderdom van 35 jaar op die dag van die Research NET Summer School.

ERC benodig 'n EEN PAGE aansoek (Arial 10 of hoër), insluitende:

 • Naam, geboortedatum, titel, funksie en affiliasie
 • Navorsingsgebiede - Maksimum 3 lyne
 • Drie belangrikste publikasies
 • Voorstel vir 'n navorsingsprojek / innoverende idee - Maksimum 5-lyne
 • Energie en motivering stelling - Maksimum 5 lyne
 • Geleentheid vir samewerking en kontinuïteit - Maksimum 2-lyne
 • Tyd beskikbaar vir ERC Research NET aktiwiteite - Maksimum 2 lyne

Die ERC Research NET-keurkomitee sal in staat wees om tot 20 Young Investigators van alle aansoeke te kies.

Na aanwesigheid en op bewys van koste word Young Investigators 'n 300 EUR-vergoeding toegeken vir die dekking van een ekstra hotel nag en reisuitgawes.

Fokusonderwerpe:

 • APP's / omstanders / eerste responder - Telemedisyne vir leke - Telefoniese KPR - Bystanders KPR - Verspreidingsentrums
 • ESCAPE NET en ander ERC Research NET Studies (dws EuReCa)
 • KINDERS SAVE LEWENS / skoolkinders onderwys in resussitasie
 • Onderrig in Resussitasie - e-leer / tegnieke / kort fokus sessies Internasionale riglyne Proses - kontak met sleutel senior mentors - GRAAD metodologie - mees onlangse onderwerpe / dwelms en Rock 'n Roll

Formaat van die 2nd ERC Research Summer School:

 • Seniors - elkeen bied in 5 min hul fokus op hul wetenskaplike en navorsingsagtergrond / hul motivering om deel te neem aan die program / wat hulle kan bied op energie- en toekomsplanne
 • YIs - elkeen bied 'n 10 min aanbieding aan wat fokus op hul agtergrond / motivering / energie / toekoms
 • Werkgroepe oor al die onderwerpe hierbo sal die voorgestelde projekte verdiep
 • Aand: Netwerk-ete om kontak te verhoog en samewerking te fasiliteer

Opsionele besoek aan die webwerf:


Maggiore Hospitaal Trauma Sentrum (EBW hoofkwartier en Intensiewe Sorg) Virtuele Werklikheid Ervaring by Italiaanse Resussitasie Raad (IRC) hoofkwartier

Kommunikasie / publikasie:

 • Voorstel wat in die ERC Nuusbrief aangebied word
 • Uitnodiging geadverteer via sosiale media, webblad
 • Rapportering van die resultate in "Resussitasie" en sosiale media
 • Toekomstige toekennings en toekomstige publikasies moet die ERC verwys
 • Navorsingsnetwerk ondersteunende inisiatief
 • U moet jaarliks ​​verslag doen oor die ontwikkeling van hul projekte - opsomming
 • sal aangebied word by die jaarlikse ERC vergaderings, insluitend 'n alumni vergadering van ERC Research Summer School deelnemers netwerk en samewerking te bevorder.

Opvolg prosesse en doelwitte:

 • Gesig-tot-aangesig vergaderings by elke ERK kongres (soos hierbo genoem), ten minste oor die volgende en oorblywende vier jaar
 • Vestig finansiële borgskap vir die ERC navorsingsinisiatief deur besigheids- en privaatvennote, ERC en ander spelers op die gebied van resussitasie.
 • Die ERC Research Summer School dien as 'n aanvangsinisiatief vir YI om ondersteuning te kry om navorsing te begin en om verdere toelaes te ontvang om hul navorsing te finansier.
 • In hierdie 5-jaar proses sal die deelnemers bekend wees (klaswerk, groepwerk, huiswerk) en leer van mekaar verskillende vaardighede vir suksesvolle navorsing, soos: skryf 'n projek en befonds dit; skryf 'n referaat / abstrak en aanvaar dit; Doen 'n literatuur sistematiese oorsig, GRAAD; metodes van kwalitatiewe navorsing; data-insameling, data verslagdoening

Toegevoegde waarde:

 • Sterkte van ERC Research NET aktiwiteite / netwerk / industriële vennootskappe
 • Begin van nuwe Europese netwerke en projekte
 • Begin-inisiatief vir navorsers op die gebied van resussitasie om geleenthede vir samewerking te open en om aansoeke te verwerf buite die plaaslike moontlikhede

BRON