Здравето и безопасността

Линейка

Гражданска защита

Пазар

Пожарникарите

HEMS

HEMS и MEDEVAC: Анатомични ефекти от полета

Психологическите и физиологичните стресови фактори на полета имат много ефекти както върху пациентите, така и върху доставчиците. Този раздел ще прегледа основните психически и физически стресови фактори, общи за полета, и ще предостави основни стратегии за работа...

Спасяване и спешни случаи на хеликоптер: EASA Vade Mecum за безопасно управление на хеликоптерна мисия

Спасяване на хеликоптер, насоки на EASA: ето мерките, които трябва да се предприемат за безопасно управление на заявките за спешни случаи от хеликоптер и какви сертификати да кандидатствате от EASA

HEMS, как работи спасяването на хеликоптери в Русия: анализ пет години след създаването на...

HEMS операции са необходими и жизненоважни във всяко кътче на света, включително в Русия, където централизацията на медицинските авиационни услуги беше решена преди пет години

Екипировка

Разкази