ХЕРА: Отговорът на Европа при извънредни ситуации в здравеопазването

Стъпка напред в Европейския съюз за готовност и реакция при извънредни ситуации в здравеопазването

Създаването и значението на HERA

Със създаването на Орган за готовност и реагиране при извънредни ситуации в здравеопазването (HERA), на Европейския съюз показа решителен ангажимент за укрепване на капацитета си за реагиране при извънредни ситуации в здравеопазването. Тази инициатива, стартирана от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на Съюза, представлява важна глава в реализацията на Европейския здравен съюз. ХЕРА произтича от признаването, че в епоха, белязана от чести извънредни ситуации в здравеопазването, координираната и навременна реакция на европейско ниво е от съществено значение за защита на общественото здраве. Създаването на този орган се основава на опита, натрупан по време на пандемията от COVID-19, където стана очевидна необходимостта от по-структуриран и проактивен подход за управление на здравни кризи.

Ролята и функциите на HERA

HERA е предназначена да подобри координацията на здравна сигурност в рамките на Европейския съюз, реагирайки своевременно на бъдещи заплахи за здравето. Организацията на органа е структурирана за работа две отделни фази: едното на подготовка, а другото на кризата. В подготвителна фазаHERA ще се фокусира върху идентифицирането и инвестирането в разработването, производството и складирането на основни лекарства. Той също така ще се ангажира с обучение на национални експерти за по-добро справяне с спешни случаи в здравеопазването с увереност и опит. В случай на спешна медицинска помощ на ниво ЕС, HERA ще премине към "кризисен" режим, като използва цялата си власт за вземане на решения за прилагане на спешни мерки и предвиждане на развитието на критични ситуации. Тази фаза ще гарантира, че ключовите медицински мерки за противодействие се разпространяват бързо и ефективно, следвайки систематична процедура, адаптирана към конкретните обстоятелства на момента.

Ресурси, сътрудничество и глобалният подход на HERA

Със значителен бюджет, HERA работи в тясно сътрудничество със съществуващи организации като ECDC (Европейски център за превенция и контрол на заболяванията) и EMA (Европейска агенция по лекарствата), както и с Страните-членки, индустрия, гражданското общество, и академия. Тази мрежа за сътрудничество представлява съвместно усилие за осигуряване на общ подход към готовността в Европа. Освен това HERA си сътрудничи в тясно сътрудничество с международни партньори за укрепване на глобалната готовност и реакция, като гарантира, че страните по света са способни да произвеждат ваксини, лекарства и медицински консумативи във времена на нужда.

Бъдещи стъпки и внедряване на HERA

HERA започна да функционира през 2022 г. Нейният екип работи усърдно, за да гарантира, че органът може да изпълни решаващата си роля в защитата на Европейския съюз от бъдещи здравни кризи. Пълното прилагане на HERA представлява важен крайъгълен камък в начина, по който Европа се справя със спешните здравни ситуации, като предоставя структурирана и устойчива рамка за управление на бъдещи кризи.

Източници

Може да харесате също и