20 юни #refugeeday - На 2018 празнуваме 67-ата годишнина от Конвенцията за статута на бежанците

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Първо празнува на юни 20, 2001, за отбелязване на 50-ата годишнина от Конвенцията 1951, свързана с Статут на бежанците, Световен ден на бежанците е ключов момент във времето за общуване със света за това кои са бежанците и защо се нуждаят от закрила.

На Световния ден на бежанците ние празнуваме приноса на бежанците и се стремим да изградим съпричастност и разбиране за тяхното тежко положение и тяхната устойчивост, за да изградим светло бъдеще.

Под инфографията, публикувана от ВКБООН свързани с 2018 (актуализиран на 19 юни, 2018)

Световният ден на бежанците е израз на солидарност с хора, които са били изкоренени от домовете си чрез война или преследване. , , Това не е за споделяне на тежест. Става въпрос за споделянето на глобална отговорност, основана не само на широката идея на нашето общо човечество, но и на много специфичните задължения на международното право.

-António Guterres, генерален секретар на ООН

Коментарите са забранени.