Съживяване и интеграция на пренебрегвани публични земи в Санта Фе - Устойчиви градове в света!

Възстановяване и интегриране на пренебрегвани обществени земи около Естасион Белграно

В 2008, след 20 години на пренебрегване, град Санта Фе започва обновяването на емблематичната жп гара Белграно чрез частни и публични инвестиции. Станцията бавно се превръща във важен панаир, изложба и конгресен център. Градът е взел неотдавнашното решение на правителството да възстанови изоставените обществени земи като възможност да катализира още по-голяма устойчивост от възстановяването на станцията.

В един проект за съживяване градът ще развие района около станцията (22ha) и ще го интегрира в градската мрежа, като разработи жилища, зелени площи, велосипедни алеи и нови предприятия. Целите на проекта включват увеличаване на формалните възможности за заетост на по-младата работна сила в града и насърчаване на местните икономически сектори, които могат да стимулират по-нататъшното развитие, не на последно място в туристическата и строителната индустрия.

Възможност за инвестиции / партньорство: източници на финансиране

Градът търси източници на финансиране за проекти за подобряване и разширяване на зоната на Конгресния център
и има за цел да завърши Генерален план от 2019.