Системата за спешно здравеопазване в Япония: ефективност и предизвикателства

Организация и функциониране на японската система за спешна помощ

Описание на структурата на системата за спешна медицинска помощ

Япония има спешен случай здравна система като част от по-широка универсална здравноосигурителна система, гарантираща на всички граждани възможността да получат необходимото лечение. Системата е структурирана на три нива в зависимост от качеството на лечението: първично, вторично и третично. The първи се представлява от лекари и частни клиники; на втори, от многопрофилни болници; на трета, от първокласни специализирани болници. Когато има спешен случай, номер 119 се извиква, активирайки линейка. Пациентът не плаща за транспортиране с линейка, но лечението, веднъж в болницата, впоследствие се заплаща от неговия застрахователен план.

Описание на предизвикателствата

Като цяло, системата работи добре, но има някои въпроси. Например хората, нуждаещи се от грижи, може да се затруднят да намерят място. Линейките често се отказват от най-малко три болници, преди една да приеме пациент, и това време може да бъде фатално в случай на травма или кървене. Известен пример се случи в 2006 когато бременна жена получи мозъчен кръвоизлив и съпругът й извика линейка, но първите 19 болници я отказаха. След този инцидент, Японското правителство въведе система, която задължава болниците да приемат пациенти без изключение.

Демографско влияние

С 28% от населението над 65 години, Япония е една от най-застаряващите страни в света. Възрастните хора често използват линейки, което оказва натиск върху здравната система и увеличава времето за реагиране при спешни случаи. За справяне с този проблем бяха създадени различни мултиспециализирани звена за обществени грижи, както болнични, така и домашни, където е възможно. Тежките пациенти се прехвърлят в специализирани заведения.

Разходи и покритие

Разходите се покриват от общественото здравно осигуряване, докато 30% от разходите се заплащат от пациента. Някои не плащат, като деца, възрастни хора с ниски доходи и хора с увреждания. Освен това има лимит за лични средства, за да защити пациентите от прекомерни разходи. Пациентите често трябва да плащат депозит, когато получават спешна помощ, който се възстановява след лечението въз основа на тяхното застрахователно покритие. Аварийната система на Япония е ефективна, но не без проблеми. Управлението на човешките ресурси, застаряването на населението и разходите за здравеопазване поставят значителни предизвикателства, с които страната продължава да се справя чрез текущи реформи и иновации.

Източници

Може да харесате също и