Osimertinib: новини за лечение на рак на белия дроб

Ефективност на Osimertinib при NSCLC рак на белия дроб: Революционно проучване

Резултати, представени наскоро Американско общество по клинична онкология (ASCO) конгрес в Чикаго са обещали по-добри перспективи за пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб. Според констатациите на Лора проучване, osimertinib намалява риска от прогресия на заболяването или смърт с 84% сред пациенти с EGFR генни мутации.

Osimertinib и преживяемост без прогресия

Лечението, а изпитване фаза III, LAURA, добави три години преживяемост без прогресия на пациенти с неоперабилен стадий III NSCLC с EGFR мутация. Публикувано в Нова Англия вестник на медицината, авторите на изследването твърдят, че osimertinib е дал по-добри резултати от традиционните терапии, което дава надежда на пациентите, лекувани с неефективни терапии.

Durvalumab: иновация в имунотерапията

Друга изследвана терапия, дурвалумаб, е довело до a 27% намаление на риска от смърт при пациенти със SLSC. Това откритие изглежда е стъпка напред в лечението на агресивни форми на рак на белите дробове, за които не е имало ефективни терапии. Тези резултати подчертават значението на непрекъснатото изследване и разработване на нови лекарства и ключовата роля, която те играят в областта на онкологията. Филипо де Маринис от Европейски институт по онкология подчерта важността на откритията. Според него, предвид резултатите, osimertinib може да се счита за новия стандарт за лечение на пациенти с неоперабилен NSCLC с EGFR мутация. Той също така заяви, че 84% намаление на риска е безпрецедентно.

Бъдещето на лечението на рак на белия дроб

Тези открития показват значението на ангажимента към изследванията на целевата терапия и имунотерапията за повишаване на качеството на живот и перспективите за живот на пациенти с рак на белия дроб. Бъдещи проучвания, очаквани в светлината на представените резултати, ще доведат до по-нататъшни изследвания за подобряване на терапиите и предлагане на по-добри лечения. Това може да даде надежда на милиони пациенти, които все още не са намерили специални решения.

Източници

Може да харесате също и