Разходите за здравеопазване в Италия: нарастваща тежест за домакинствата

Констатациите на Fondazione Gimbe подчертават загриженото увеличение на разходите за здравеопазване на италианските домакинства през 2022 г., което повдига сериозни социално-здравни въпроси.

Нарастваща финансова тежест върху семейните единици

Анализът, извършен от Фондация Gimbe подчертава една тревожна тенденция. През цялата 2022 г. Италианските семейства трябваше да поемат значителна тежест за разходите за здравеопазване. Тази ситуация повдига сериозни социално-здравни въпроси.

Увеличаващо се финансово напрежение за семейните единици

Събраните данни показват, че разходите за здравеопазване, поемани пряко от италианските семейства, достигат почти 37 милиарда евро в 2022. Значително увеличение в сравнение с предходни години. Конкретно, над 25.2 милиона семейства трябваше да разпределят средно по 1,362 евро за здравни разходи. Увеличение от над 64 евро в сравнение с предходната година: значително бреме.

Регионални различия и здравни рискове

Това, което ясно се очертава, е подчертано териториално неравенство. В районите на Mezzogiorno, където предоставянето на Основни нива на грижа често е недостатъчно, икономическите трудности имат по-тежко въздействие. В тези области повече от 4.2 милиона семейства трябваше да ограничи разходите за здравеопазване. Освен това над 1.9 милиона души трябваше да се откажат от здравни услуги поради икономически причини. Ситуация, която излага над 2.1 милиона бедни семейства на рискове за здравето, подчертавайки дълбока празнина в достъпа до грижи.

Необходимостта от целенасочени политики срещу бедността

Президентът на Fondazione Gimbe, Нино Картабелота, подчертава неотложната необходимост от приемане на политики, насочени към борба с бедността. Не само за осигуряване на достоен стандарт на живот, но и за справяне с неравенствата в достъпа до грижи и предотвратяване на сериозни последици за здравето на най-уязвимите. Картабелота особено подчертава риск от по-нататъшно влошаване в Южна Италия. В тези области здравното, икономическото и социалното въздействие може да се влоши допълнително с въвеждането на диференцирана автономия.

През 2022 г. анализът в Италия разкри необходимостта от гарантиране справедливи и достъпни грижи за всички, намаляване на разходите за семействата и преодоляване на регионалните различия. Само чрез конкретни политики, насочени към борба с бедността и укрепване на националната здравна система, здравето на всеки италиански гражданин може да бъде ефективно защитено, независимо от икономическите условия или мястото на пребиваване.

Източници

Може да харесате също и