Спасяване на голяма надморска височина: историята на планинското спасяване в света

От европейски произход до глобална модернизация на планинското спасяване

Европейските корени и тяхното развитие

Планинска извънредна ситуация отговорът води началото си от Европа от 19-ти век, произтичащи от необходимостта от справяне с инциденти и кризи в планински условия. в Франция, например планинските спасителни операции се контролират предимно от Национална жандармерия и Национална полиция, включващ специализирани звена за издирване и спасяване на хора, наблюдение на планински райони, предотвратяване на инциденти и обществена безопасност. в Германия, планинската спешна служба, известна като Планинска спасителна служба, еволюира след подобен подход. в Италия- Национален корпус за алпийско и спелеологично спасяване (CNSAS) служи като основна организация за реагиране при извънредни ситуации в планините, тясно си сътрудничейки с въздушните медицински спасителни служби.

Напредък в Обединеното кралство и Ирландия

в Великобритания, базирани на доброволци екипите за спешна помощ в планината предлагат услугите си безплатно. Всеки екип функционира като автономна единица и си сътрудничи с други регионални и национални организации, като напр Планинско спасяване Англия и Уелс (MREW) и Комитет по планинско спасяване на Шотландия. В Ирландия, планинските аварийни служби работят под егидата на Планинско спасяване на Ирландия, който обхваща региони през остров Ирландия, обхващащ както Република, така и Северна Ирландия.

Ролята на технологиите и обучението

Технологии намлява обучение са изиграли ключова роля в напредъка в планинската реакция при извънредни ситуации. С въвеждането на нов оборудване и методологии, ефективността и безопасността на планинските спешни операции са се подобрили. днес, много звена за реагиране при извънредни ситуации в планината използват хеликоптери и други авангардни ресурси за справяне с извънредни ситуации, докато продължаващото обучение гарантира, че реагиращите са добре подготвени да се справят с широк набор от сценарии за спасяване.

Световна служба за планинска безопасност

Реагирането на извънредни ситуации в планините се разшири в световен мащаб, като страните по света разработват свои собствени системи и подходи, съобразени с техните специфични планински терени. Тази основна услуга продължава да се развива, адаптирайки се към предизвикателствата, породени от изменението на климата и нарастващите развлекателни дейности в планинските райони, като същевременно дава приоритет на безопасността на посетителите и планинските жители.

Източници

Може да харесате също и