Подобряване на качествата на вентилациите по време на CPR

Вентилационната маневра по време на кардиопулмонална реанимация (CPR) е сложна интервенция, повлияна от различни фактори, свързани с пациента, оператора и околната среда

Изследователите подчертаха важността на обективното и надеждно измерване на качеството на вентилацията по време на CPR чрез научно изследване

Целта на изследването, проведено от д-р. Фаусто Д'Агостино, анестезиолог реаниматор в поликлиника „Campus Bio-Medico” в Рим, в сътрудничество с проф. Джузепе Ристаньо и професори Феличе Еугенио Агро, Клаудио Фери, и д-р. Паоло Петрозино, беше да се оцени на точност при оценката на вентилационната компетентност, придобита от участниците по време на напреднал курс на кардиопулмонална реанимация (ALS). Дейността първоначално беше оценена от инструкторите на курса и впоследствие потвърдена чрез измервания, получени с устройство за обратна връзка (EOlife®, Archeon Medical).

Проучването, публикувано в международното списание реанимация, позволи на инструкторите на ALS да оценят както вентилационните умения на обучаемите въз основа на субективни критерии (повдигане на гърдите на манекена, честота на вентилация), така и според обективни критерии чрез устройството за обратна връзка.

Кандидатите преминаха през два 2-минутни симулационни сценария на CPR маневри: едното включва вентилация с торба-маска със съотношение компресия-вентилация 30:2 (C:V), а другото чрез управление на дихателните пътища с ендотрахеална тръба с непрекъснати компресии на гръдния кош и 1 вентилация на всеки 6 секунди (CCC+asynV).

Според оценките на инструкторите, всичките 20 кандидата са придобили адекватна вентилационна компетентност по отношение както на честотата, така и на подавания обем (VT). Въпреки това, данните, измерени от устройството за обратна връзка, показват параметри на вентилация, които не са в съответствие с настоящите насоки, с по-висока средна VT (772±107 ml при 30:2 C:V и 657±54 ml при CCC+asynV) и по-ниска средна честота ( 8± 1 min-1 в CCC+asynV). По-конкретно, по-малко от половината от кандидатите осигуряват вентилации с правилна честота и само 5% с правилна VT в 30:2 C:V цикли, докато при CCC+asynV цикли тези проценти са съответно само 10% и 5%. Не са наблюдавани разлики в качеството на вентилацията, когато данните са стратифицирани от лекари и медицински сестри или от броя на лекуваните сърдечни арести на година (< 5 срещу 5-10 срещу > 10).

Висококачествената вентилация по време на CPR е умение, чието придобиване започва с ефективно обучение по време на курсове по ALS. Способността на инструкторите да оценят точно и обективно вентилационните маневри на участниците по време на симулациите на курса, осигурявайки навременни корекции, ако е необходимо, е от решаващо значение за развиване на приложими умения в сценарии на CPR в реалния живот. Въпреки това, вече са налични устройства за обратна връзка, които могат ефективно да служат на тази цел и тяхното използване по време на курсове по ALS трябва да се насърчава, вместо да се разчита единствено на субективното възприятие на инструкторите.

Източници

  • Съобщение за пресата на Centro Formazione Medica
Може да харесате също и