Жените в противопожарната служба: от първите пионери до изтъкнати лидери

Увеличаване на женското присъствие в техническите и оперативни роли на италианската противопожарна служба

Пионерското навлизане на жените в пожарната служба

През 1989 г. Националната противопожарна служба в Италия видя исторически момент: навлизането на първите жени в оперативния сектор, поставяйки началото на ера на промяна и приобщаване. Първоначално жените навлязоха в управленски кариери на технически позиции, като инженери и архитекти, отбелязвайки важна първа стъпка към полово разнообразие в традиционно мъжка институция.

Растеж и разнообразяване на женската роля

От този важен момент женското присъствие в Корпуса непрекъснато нараства. В момента петдесет и шест жени заемат старши технически роли, като допринасят със своите умения и опит в област, която е от решаващо значение за безопасността и благосъстоянието на общността. Освен това в оперативния сектор се наблюдава увеличение на присъствието на жени, с осемнадесет постоянни жени пожарникари на дежурство, както и нарастващ брой жени доброволки, което демонстрира нарастващото приемане и подобряване на приноса на жените във всички аспекти на службата.

Жените в административно-счетоводния и информационния сектор

Жените са намерили възможности за кариера не само в оперативни и технически роли, но и в административни, счетоводни и ИТ роли. Тази диверсификация свидетелства за значителна културна промяна в Корпуса, разпознаване и оценяване на женския талант в различни области.

Жени на командни позиции

Май 2005 г. отбеляза още един исторически крайъгълен камък с назначаването на първата жена командир на пожарната, която в момента командва провинция Арецо. Това събитие проправи пътя за по-нататъшни назначения на жени на ръководни позиции: ръководител на специалното звено за разследване на пожари (NIA), друга назначена за командир в Комо и трета, работеща в регионалната дирекция на противопожарната бригада на Лигурия. Тези назначения не само символизират признаването на лидерските умения на жените, но и ангажимента на Корпуса към реално и функционално равенство между половете.

Към приобщаващо бъдеще в противопожарната служба

Увеличеното присъствие на жени в пожарната служба в Италия представлява значителна стъпка към по-приобщаващо и разнообразно бъдеще. Променящата се роля на жените, от участници в технически роли до висши лидери, отразява не само промяна в състава на работната сила, но и напредък в организационната култура на Корпуса. С непрекъсната подкрепа и насърчаване на тези положителни тенденции, Националната противопожарна служба може да очаква още по-балансирано и представително бъдеще.

източник

vigilfuoco.it

Може да харесате също и