Emergency Live и EMSpedia са специализирани медии, посветени на хора, работещи в аварийния сектор, за всеки, който иска да подобри аварийните услуги по целия свят.
Можете да изпратите своя принос за изследване на обществената безопасност, проучвания по EMS, доклад за случаи, спасителна операция или предотвратяване и управление на произшествия, които се случват естествено или в резултат на човешка грешка в бюрото на нашия редактор.
Въпреки че някои от ежедневните усилия, положени от тези специалисти, достигат заглавията, повечето от това, което се случва, са известни само на онези, които действително участват в спасяването (самите спасители и тези, чийто живот е спасен). Следователно никой не е в по-добра позиция, отколкото да дадете кредит и да привлечете вниманието, което тези хора и техните действия заслужават.
Можете също така да разкажете своя личен опит за конкретни инциденти или някои спешни спасителни средства. Нашият редактор ще ви помогне да създадете подходящо съдържание за списанието.
Попълнете отдолу, моля, посочете заглавието на статията си. Ще се свържем с вас възможно най-скоро за публикацията.