данни януари 2023 г

Emergency-Live е международното цифрово списание за специалисти по доболнична, пожарна безопасност и спасяване.

Работим по конкретни цели, за да завладеем нашите читатели и да достигнем до работници, обучители и влиятелни личности, които преподават и популяризират клонове на първа помощ.

Благодарение на нашия дългогодишен опит можем да събираме информация за изключително профилирана аудитория. Нашата новина е напълно квалифицирана в маркетинга на социални медии и редактирането на статии, които могат да достигнат до обширна целева аудитория и задоволителни отзиви.

Новите цифрови медии гарантират бързи и конкретни резултати. Компаниите, които инвестират в тези нови технологии, получават бързи и ефективни обратни връзки. Благодарение на маркетингови специалисти и опитни техници, които работят усилено за постигане на добри резултати, можем да реализираме персонализирани търговски планове и изключителни партньорства.

Мислиш ли, че е интересно? Свържете се с нас!