Маркиране на маркер

Птичият

Aviary Alert: Между еволюцията на вируса и човешките рискове

Подробен анализ на текущото състояние на птичия грип и препоръчани мерки за превенция Заплахата от птичия грип Инфлуенцата по птиците се причинява от грипни вируси, които заразяват птиците. Един щам, вирусът A/H5N1 от клада 2.3.4.4b, е...