Маркиране на маркер

спасяване

Бърза помощ, как е организирана спасителната мрежа в Бангладеш?

Бърза помощ в Бангладеш: службите за спешна медицинска помощ или спасителната мрежа са организирани главно като фелдшер или доболнична трансферна служба от линейка в Бангладеш. Бърза помощ помага да се предоставят спешни услуги в отговор на всеки ...

Жени с белези от киселина: какво трябва да направи спасителят?

Киселинна атака: имате нужда от вода, вода и още вода, и то много. Ако сте свидетели на киселинна атака, трябва да се намесите. Това е, което трябва да направи първият отговорил.

Предотвратяване на удавяне и водно спасяване: Rip Current

Предотвратяване на удавяне и водно спасяване: През лятото подводните течения причиняват няколко инцидента на удавяне в Италия всяка година. Плувецът често се сблъсква с разкъсващи течения или разкъсващи течения.

Търговски панаири и ефектът Covid, организатори на RETTmobil: „2021 г. отменено, дата за май 2022 г.“

„Няма изложение RETTmobil през 2021 г. Изложението RETTmobil 2021 трябва да бъде отменено“, е недвусмисленото начално изречение на изявлението от организаторите на известния немски спасителен търговски панаир.

Бърза помощ, как е организирана спасителната мрежа в Палестина?

Линейка в зоните на конфликти: в Палестина линейките могат да изпитат отнемащи време забавяния, като бъдат задържани от израелските военни и цивилни служители на пунктовете, дори когато препращащата болница и приемащата болница имат ...

Организация на спасителната мрежа и използването на линейки в Пакистан

Организация на спасителната мрежа и използването на линейки в Пакистан: Световната здравна организация (СЗО) силно подчертава значението на спешната медицинска помощ (EMS) за намаляване на смъртността, свързана с пътнотранспортни произшествия (RTA) и ...

На тази 2021 г., белязана от дистанциране и ограничено социално взаимодействие, Спенсър отговаря, като открива ...

Традиционните комуникационни канали, използвани от компании в медицинския и спешния сектор, бяха изпитани от феномена Covid19. Спенсър, стартирайки виртуалната кабина, предоставена на дистрибутори, клиенти и 118 спешни ...