Маркиране на маркер

HYNAERO

Новият Fregate-F100 от HYNAERO и R&R Consulting

Ключово сътрудничество в аерокосмическата индустрия Партньорство за иновации HYNAERO, базирана в Бордо стартираща компания, специализирана в проектирането на самолети-амфибии, формира стратегическо партньорство с R&R Consulting, водеща компания...

Партньорство между Altitude Aerospace и Hynaero

Крайъгълен камък в развитието на противопожарния самолет-амфибия Fregate-F100 HYNAERO и Altitude Aerospace подписаха протокол за сътрудничество за стратегическо сътрудничество при разработването на самолета-амфибия Fregate-F100...