Полагащите грижи и първи реагиращи рискуват да умрат в хуманитарна мисия

В много страни по света не винаги има мирни ситуации, които могат да поставят рискови хуманитарни асоциации. Рискът е също така да бъдат убити от въоръжени групи, само за да бъдат на "тяхната" територия.

Хуманитарните асоциации често участват в мисии и проекти на военни полета и в случай на глад по целия свят. Те също предоставят здравна помощ в някои бедни села в отдалечени райони. Главният герой на тази история е професионална медицинска сестра, която е изпратена с линейка в ДР Конго, за да осигури дейности за поддържане на здравето, благодарение на одобрението на местните власти. Но нещо се обърка.

СЛУЧАЯТ

На 28th ноември, 2004, докато провеждахме проучване в DR.Congo, паркирахме автомобилите си, след като се свързахме с местните власти и получихме одобрението им за провеждане на дейности. Изведнъж двама неидентифицирани мъже, носещи оръжия, се появиха и започнаха да викат на нас, питайки кои сме и кой ни каза, че в района има мини. Те добавиха, че сме подозрителни и в крайна сметка ни наложиха, че трябва да проверят всички коли, включително линейката и други предмети.

Един от тях ни питаше какво имаме в линейката. Обясних, че сме хуманитарни работници и като член на медицинския персонал разполагахме само с медицинско оборудване. Тогава той ме попита колко дълго ще продължим в района? Отговорих, че работим 8 часа всеки ден. Имахме щастието, тъй като един от нас можеше да разбере местния им език.

Той отиде при колегата му, като му каза, че трябва да извикат други въоръжени групи, за да могат да ни убият и да успеят да съберат това, което имахме. След като ни казаха какво планират да направят, веднага споделихме информацията с екип и спряхме работата и напуснахме района с друг път.

За съжаление, други хуманитарни работници на Международната организация бяха нападнати агресивно същия ден и един човек беше убит, а районът е принадлежал на милиционери, няма присъствие на правителствени сили / полиция в района.

Алтернативното решение беше използването на военнослужещи на ООН за запазване на мира за защита. Поради други допълнителни инциденти от този вид, районът е обявен за опасен и забранен за хуманитарни операции до последващо евентуално подобряване на сигурността и е принуден да се премести в друг регион Южно Киву, за да работи по-стабилно.

АНАЛИЗ

Избирам този случай, защото първоначално трябваше да имаме големи проблеми. Освен това трябваше да направим повече, тъй като населението наистина се нуждаеше от нашите услуги, но неконтролираната група от ръце направи сцената опасна.

Причината това да се случи беше тази не бяхме във връзка с лидерите на всички въоръжени групи тъй като те не бяха контролирани и Контактът трябваше да се поддържа с тези групи чрез местните власти, които със сигурност бяха във връзка с тях. Но е по-добре да поддържаме контакт с други участници или ръководители на въоръжени групи, включително населението, като ги уведомяваме кои сме, вид хуманитарни дейности, основни принципи на организация като (човечност, пристрастност, неутралитет ...).

Видовете компромиси, които трябваше да бъдат направени, са прозрачност, надеждност, ясни комуникационни системи, които трябва да бъдат инсталирани и строга оценка на сигурността, са необходими някои обучения по сигурността и могат да бъдат най-добрият начин за запазване на хуманитаристите.