Poboljšanje kvaliteta ventilacije tokom CPR

Manevar ventilacije tokom kardiopulmonalne reanimacije (CPR) je složena intervencija na koju utiču različiti faktori koji se odnose na pacijenta, operatera i okolinu.

Istraživači su istakli važnost objektivnog i pouzdanog mjerenja kvaliteta ventilacije tokom CPR-a kroz naučnu studiju

Cilj studije, koju je proveo dr. Fausto D'Agostino, anesteziolog reanimator u Poliklinici “Campus Bio-Medico” u Rimu, u saradnji sa prof. Giuseppe Ristagno i profesori Felice Eugenio Agrò, Claudio Ferri, i Dr. Paolo Petrosino, trebalo je ocijeniti tačnost u procjeni kompetencije za ventilaciju koju su stekli učesnici tokom naprednog kursa kardiopulmonalne reanimacije (ALS). Aktivnost je prvobitno procijenjena od strane instruktora kursa, a zatim je potvrđena mjerenjima dobivenim pomoću uređaja za povratnu informaciju (EOlife®, Archeon Medical).

Studija objavljena u međunarodnom časopisu Resuscitation, omogućio je instruktorima ALS-a da procijene i vještine ventilacije učenika na osnovu subjektivnih kriterija (podizanje grudnog koša na lutki, učestalost ventilacije) i prema objektivnim kriterijima putem uređaja za povratnu informaciju.

Kandidati su prošli dva 2-minutna simulacijska scenarija CPR manevara: jedan koji uključuje ventilaciju vrećom-maskom sa omjerom kompresije i ventilacije od 30:2 (C:V) i drugi kroz upravljanje disajnim putevima s endotrahealnom cijevi s kontinuiranim kompresijama grudnog koša i 1 ventilacijom svakih 6 sekundi (CCC+asynV).

Prema ocjenama instruktora, svih 20 kandidata steklo je adekvatnu kompetenciju za ventilaciju u smislu učestalosti i isporučenog volumena (VT). Međutim, podaci izmjereni uređajem za povratnu informaciju pokazali su ventilacijske parametre koji nisu usklađeni sa trenutnim smjernicama, s višom prosječnom VT (772±107 ml u 30:2 C:V i 657±54 ml u CCC+asynV) i nižom prosječnom frekvencijom ( 8±1 min-1 u CCC+asynV). Naime, manje od polovine kandidata je omogućilo ventilaciju sa pravilnom frekvencijom, a samo 5% sa ispravnom VT u ciklusima 30:2 C:V, dok su u CCC+asynV ciklusima ovi procenti bili samo 10% odnosno 5%. Nisu uočene razlike u kvalitetu ventilacije kada su podaci stratifikovani od strane lekara i medicinskih sestara ili prema broju liječenih srčanih zastoja godišnje (< 5 vs. 5-10 vs. > 10).

Visokokvalitetna ventilacija tokom CPR-a je vještina čije stjecanje počinje efektivnim treningom tokom ALS kurseva. Sposobnost instruktora da precizno i ​​objektivno procijene ventilacijske manevre učesnika tokom simulacija kursa, obezbjeđujući pravovremene korekcije ako je potrebno, ključna je za razvoj primjenjivih vještina u realnim CPR scenarijima. Međutim, sada su dostupni uređaji za povratne informacije koji mogu efikasno poslužiti ovoj svrsi, a njihovu upotrebu tokom ALS kurseva treba poticati, a ne oslanjati se isključivo na subjektivnu percepciju instruktora.

izvori

  • Centro Formazione Medica saopštenje za javnost
Moglo bi vam se svidjeti