Zašto ste paramedicin?

Stručnjaci hitne pomoći nisu tu samo za zvanje. To je posao i za to je potreban trud i vještine. Kao paramedicini, takođe EMT, medicinske sestre i instruktori imaju teške puteve za pružanje ispravne nege.