Zašto ste paramedicin?

Stručnjaci hitne pomoći nisu tu samo za zvanje. To je posao i za to je potreban trud i vještine. Kao hitna medicinska pomoć ili medicinska sestra, medicinska sestra i instruktor imaju teške puteve za pružanje ispravne njege.