Browsing Tag

civilna odbrana

Planiranje strategija masovne evakuacije

Ključni pristup upravljanju nepredvidivim upravljanjem masovnom evakuacijom je suštinska komponenta pripravnosti za vanredne situacije. Planiranje efikasnog odgovora na prirodne katastrofe, velike nesreće ili druge krize je…