Browsing Tag

jetra

Hepatektomija: hirurško uklanjanje jetre

Šta je hepatektomija? Hepatektomija je kirurška operacija koja uključuje potpuno ili djelomično uklanjanje jetre. Možda će biti potrebno liječiti različita medicinska stanja kao što su tumori jetre, metastaze drugih karcinoma, traumatske…

Hepatektomija: vitalna procedura protiv tumora jetre

Hepatektomija, ključna hirurška intervencija, uklanja dijelove oboljele jetre, spašavajući ljudske živote liječenjem različitih poremećaja jetre. Ovaj kirurški zahvat uključuje djelomičnu ili potpunu resekciju jetre, ovisno o…

Tihi neprijatelj: alkohol i rak jetre

Rastuća opasnost od raka jetre uzrokovanog alkoholom Veza između alkohola i raka jetre Konzumacija alkohola usko je povezana s nastankom raka jetre, jednog od mnogih oblika raka uzrokovanih alkoholom. Nedavna istraživanja su…