Browsing Tag

otprema

911, 999, 112 su brojevi za hitne pozive. Dispečeri u Evropi i širom svijeta trebaju prave informacije kako bi poboljšali svoju kompetenciju i znanje o komunikacijskim tehnikama.