Browsing Tag

prvi odgovor

prva osoba, volonteri i ljudi koji nisu pohađali BLS kurs, kojima su potrebne informacije za brzi i ispravan tretman prve pomoći.

Pierov dnevnik - napredne medicinske objave (AMP)

Prilagodljivost naprednih medicinskih mjesta (AMP) u planu hitne medicinske pomoći: anticipacija savremenog vanbolničkog sistema medicinskog spašavanja Nakon što je riješen problem medicinskih odgovornih, oko 280 (liječnici, medicinske sestre, spasioci…

Kriza u Sudanu: izazovi pomoći

Analiza poteškoća sa kojima se suočavaju spasioci Humanitarna kriza u Sudanu Sudan, zemlja obilježena decenijama sukoba i političke nestabilnosti, suočava se s jednom od najtežih humanitarnih kriza našeg vremena. Interni…

Ekonomske nejednakosti u zdravstvu u SAD-u

Istraživanje izazova EMS sistema u kontekstu dispariteta prihoda Ekonomska i kadrovska kriza u EMS-u U Sjedinjenim Državama hitnim medicinskim slučajevima upravlja se putem sistema hitne medicinske službe (EMS), koji se suočava sa…