Kompanija

Sedište i sedište

Piazzale Badalocchio 9 / b
43126 Parma
Italija
PDV broj IT02277610347
Upis u poslovni registar za Parma 02277610347 11 / 03
REA n. 225130

Direktor menadžmenta

Marina Boldrini

marketing

Antonella Venturini
Sara Mannino

Desk ured

Mario Robusti
Francesca Domenichini

saradnik

Davide Bernieri (ITA - ENG) - Novosti
Paola Camia (ITA) - specijalizovana u medicinskoj logističkoj strategiji
Marcello Sciarotta (BRA) - Vatrogasci i EMS situacija u Brazilu
Robert Katzer MD MBA (ENG) - UCI, Centar za katastrofe medicinske nauke