Kategorija pretraživanja

Civilna zaštita

Civilna zaštita i civilna obrana središnji su stup protiv prirodnih katastrofa, katastrofa i vanrednih situacija. Volonteri i profesionalci uključeni u sustave otpornosti trebaju informacije da bi bili bolji u velikim hitnim slučajevima.

Planiranje strategija masovne evakuacije

Ključni pristup upravljanju nepredvidivim upravljanjem masovnom evakuacijom je suštinska komponenta pripravnosti za vanredne situacije. Planiranje efikasnog odgovora na prirodne katastrofe, velike nesreće ili druge krize je…

Sedmica posvećena Civilnoj zaštiti

Posljednji dan 'Sedmice civilne zaštite': iskustvo za pamćenje za građane Ancone (Italija) Ankona je oduvijek imala jaku vezu sa civilnom zaštitom. Ova veza je dodatno ojačana zahvaljujući „Civilnom…