Kategorija pretraživanja

Civilna zaštita

Civilna zaštita i civilna obrana središnji su stup protiv prirodnih katastrofa, katastrofa i vanrednih situacija. Volonteri i profesionalci uključeni u sustave otpornosti trebaju informacije da bi bili bolji u velikim hitnim slučajevima.