Kategorija pretraživanja

Vatrogasci

Protivpožarni protupožari, sigurnost od požara i prevencije opasnosti glavna su tema na Hitnom Liveu. Pročitajte slučajeve, priče i mišljenja o stručnjacima koji su uključeni u nesigurno i opasno okruženje u slučaju požara i hemikalija.