Kategorija pretraživanja

Zdravlje i sigurnost

Sigurnost je prvi stub dobrog života za hitne stručnjake, spasioce i vatrogasce. Poslujemo u složenom i teškom okruženju. Prevencija rizika i poboljšanje uvjeta rada od suštinskog su značaja za bolje zdravlje i život.

 

Šta je sifilis

Sifilis je najpoznatija spolno prenosiva infekcija, koja je u prošlim stoljećima izazivala epidemije, uzimajući brojne žrtve

Šta je Gilbertov sindrom

Gilbert's syndrome is a familial and hereditary pathophysiological condition, of little clinical relevance and with a benign prognosis, characterised by jaundice or hepatic sub-artery, caused by a congenital alteration of bilirubin…

Kako se cistitis manifestuje?

Cystitis is an inflammation of the bladder due to bacterial agents. There are different causes, there is a variety called 'honeymoon cystitis' which is a disorder that affects women shortly after the end of sexual intercourse

Šta je Carneyjev kompleks?

Carneyjev kompleks je rijetka bolest koju karakterizira niz promjena koje se mogu sažeti na sljedeći način: kožne lezije povezane s tumorima koji mogu zahvatiti i endokrine i neendokrine organe