Javne sigurnosne tačke za odgovor sa javnošću van Evrope, nova publikacija EENA o državama 13-a

U junu 26, EENA predstavlja prvo izdanje "Izvještaja o javnoj sigurnosti (PSAP) izvan Evrope". Ovo je nova publikacija koja prati godišnje "PSAP u Evropi", koji je jedan od najočekivanijih dokumenata u oblasti hitnih službi i dragoceno sredstvo u rukama profesionalaca javne sigurnosti.

Nova publikacija povećava izvor znanja van Evrope o uslugama hitne pomoći. 2016 izdanje sadrži 13 profile zemlje iz cijelog svijeta. Ona pruža detalje o funkcionisanju PSAP-a i ilustruje složenost različitih nacionalnih struktura, kao i kontekst u kojem PSAPs funkcionišu. "EENA bi se zahvalila EENI mreži hitnih službi i državnim organima zbog njihovog velikodušnog doprinosa koji je omogućio ovu publikaciju "EENA tim piše na njihovoj web stranici.

U ovom pregledu možete pronaći kratko objašnjenje 112 modela kako su uključene u ovu publikaciju. Imajte na umu da sledeći modeli ne uvode sve modele organizacije PSAP, već glavne koncepte i da su opisi dobrovoljno pojednostavljeni. Model ne pokriva celokupni model upravljanja pozivima, već pokušava da istakne glavne karakteristike nekih odabranih modela. Ovo je pripremila EENA na osnovu nekoliko izvora i kontinuirano je izmijenjena.

HITI DA ZNATE VIŠE? PROČITAJTE JE NA EENSKOM WEBSITE!

PROČITAJ NA WEBSITEU EENE