MEDEVAC s helikopterima talijanske vojske

Medevac iz talijanske vojske: kako djeluje medicinska evakuacija u operativnim dvoranama

Za razliku od ratnog ratovanja, koje smo navikli proučavati u istorijskim knjigama, današnji operativni scenariji karakteriziraju niska razina sukoba, iako puzajući i podmukli.

Za razliku od Drugog svjetskog rata, danas ne postoji koncept fronta i otraga, ali postoji stanje pod nazivom Rat u tri bloka, tj. Situacija u kojoj se vojne operacije, policijske operacije i aktivnosti humanitarne podrške stanovništvu mogu istovremeno odvijati unutar nacije.

Posljedica ovih takozvanih asimetričnih sukoba, s obzirom na kvalitativni i kvantitativni nesrazmjer između kandidata, je rasipanje vojnih jedinica po cijeloj teritoriji.

Operativno područje na kojem djeluje 4,000 talijanskih vojnih lica i ostalih 2,000 pod našim zapovjedništvom iz različitih država veliko je poput sjevera Italije, gdje djeluje ni manje ni više nego 100,000 pripadnika policije.

Naše vojno osoblje raštrkano na afganistanskoj teritoriji odnosi se na lanac medicinske evakuacije koji se u osnovi temelji na sistemu helikoptera i aviona, koji nastoji minimalizirati neprijatnosti uzrokovane velikim udaljenostima između mjesta ozljeda i mjesta pružanja pomoći.

Pročitajte takođe: Podrijetlo spašavanja helikopterom: od rata u Koreji do danas, dugog marša operacija HEMS-a

Talijanska vojska, MEDEVAC (medicinska evakuacija)

Ovo je tehnički vojni izraz koji se koristi za definiranje niza akcija usmjerenih na evakuaciju ranjenika s bojnog polja ili, da bismo bili vjerniji trenutnoj stvarnosti, s područja operacija.

Ovaj se izraz često pogrešno koristi za CASEVAC (evakuacija nezgoda), odnosno evakuaciju ranjenog osoblja neplaniranim sredstvima.

U trenutnom afganistanskom scenariju, lanac medicinske evakuacije mora se, barem u najozbiljnijim slučajevima, povezati s upotrebom rotacionih krilnih vozila, jer bi bilo nezamislivo upravljati uobičajenim prijevozom traumatiziranih osoba na neprohodnim cestama u Afganistanu.

U stvari, pored poremećaja putne mreže, mora se uzeti u obzir i udaljenost između ustanova za medicinsko liječenje (MTF) rasutih po cijelom području operacija.

Ovo je temeljni element razlike između medicinskih intervencija izvedenih na nacionalnom teritoriju i onoga što se događa u operativnim bioskopima.

Na nacionalnoj teritoriji pojedinac se može prebaciti do referentne bolnice za nekoliko minuta, dok u Operativnom pozorištu jednostavno putovanje, iako se odvija helikopterom, može potrajati satima.

Da bi se izborio s tim potrebama, sistem zdravstvene podrške zasnovan je na dvije komponente, jednoj „laičkoj“ i drugoj „medicinskoj“.

Laici se obučavaju kroz kurseve Combat Life Saver, Vojni spasilac i Combat Medicine, od kojih su prva dva slična jednostavnim BLS i BTLS kursevi, dok se treći, u trajanju od tri sedmice, održava u školi specijalnih snaga u Pfulendorfu u Njemačkoj, gdje stručnjaci za vojnu hitnu medicinu podučavaju detaljnije manevre.

Sa sve većim intenzitetom, ovi tečajevi pružaju puškarima, kondukterima, artiljercima i ostalom vojnom osoblju potrebno znanje kako bi mogli da intervenišu kao podrška kolegama vojnicima, kao preduslov za intervenciju specijalizovanog osoblja; cilj je intervenirati, iako u sažetom obliku, unutar zlatnog sata.

Cilj je intervenirati, iako sažeto, unutar zlatnog sata. U praksi se pokazalo da je upotreba ovih brojki veća od očekivane i pokazala se odlučnom u najmanje dvije provjerene epizode u posljednje dvije godine.

Jednom kada se lanac medicinske evakuacije aktivira, dok laik izvodi osnovne manevre spasavanja života, interveniše osoblje vojnog zdravstvenog zbora ili, pak, druge medicinske jedinice iz savezničkih zemalja.

Konkretno, službu MEDEVAC koja se vrši s rotacijskim jedinicama krila implementiraju na rotacijskoj osnovi različite države kojima je u podjeli zadataka i snaga na terenu dodijeljen ovaj zadatak.

Pročitajte takođe: Sigurnost u Medevcu i obodima zdravstvenih radnika sa rutinskim Dpi sa pacijentima Covid-19

AKTIVNOST MEDEVACA SA ITALIJANSKIM HELIKOPTEROM VOJSKE

Najučinkovitija aktivnost misija MEDEVAC je ona koja se provodi uz pomoć namjenskih zrakoplova, kako bi se postigla najbrža moguća evakuacija; očito je, da bi se imala kvalitetna intervencija, neophodno da je medicinsko osoblje prošlo posebnu obuku iz zračne intervencije i da je medicinsko osoblje oprema je kompatibilan sa transportom i upotrebom u letu.

Vojna avijacija (AVES) imala je zadatak da koordinira sve resurse vojske usmerene na obuku medicinske letačke posade u skladu sa NATO-ovim Sporazumima o standardizaciji (STANAG) i standardima traženim u nacionalnim propisima.

U stvari, vojska je imala sve potrebne resurse, ali joj je nedostajao neophodni amalgam koji bi se u nedvosmislenom smislu definisao kao usluga MEDEVAC-a kako to zahtijevaju NATO standardi.

Koordinaciona aktivnost Vojne avijacije bila je usmerena ne samo na stvaranje ad hoc tima za potrebe Avganistana ili Libana, već i na stvaranje trajnog sistema obuke i upravljanja medicinskim letačkim posadama prepoznatljivog na „Polju izvrsnosti MEDEVAC“ stvorenom na komanda AVES u Viterbu.

KANDIDATI ZA TIM MEDEVAC

Osoblje odabrano za dio MEDEVAC-ovog tima Talijanske vojske mora prije svega biti fizički sposobno za letačku službu, što utvrđuje Medicinski pravni institut Ratnog zrakoplovstva, jer kao član posade moraju djelovati i komunicirati na bilo kojem vreme tokom letačke misije sa preciznim odgovornostima.

Dio letačke obuke izvodi se u Centro Addrativo Aviazione dell'Esercito (CAAE) u Viterbu, gdje je postavljen kurs „Naprijed MEDEVAC“, čiji je cilj da medicinsko osoblje postane letačka posada.

Predmeti koji su obuhvaćeni su isključivo vazduhoplovni, a jedini medicinski dio usmjeren je na upoznavanje učenika sa specifičnim medicinskim sistemima koji se koriste u avionima Vojske avijacije, kao i sa politikama upravljanja pacijentima na osnovu raspoloživih resursa i mogućih scenarija intervencije.

Polaznici su visoko kvalificirani, motivirani i, kao i uvijek kada je riječ o letačkim posadama, dobrovoljnom medicinskom i negovateljskom osoblju iz tri područja: „kritičnog područja“ Policlinico Militare Celio, medicinskog osoblja AVES-ovih baza i običnog i odabranog rezervno osoblje koje radi u hitnom sektoru.

Potreba za posadama MEDEVAC-a je da imaju medicinsko osoblje specijalizirano za predbolničke intervencijske aktivnosti, karakteristiku koju medicinsko osoblje na dužnosti u bazama AVES-a mora postići kroz obuku na radnom mjestu koja uključuje naprednu podršku traumi (ATLS) i pre-bolnicu Tečajevi za podršku traumatskom životu (PHTLS), kao i stažiranje u odgovarajućim kliničkim ustanovama.

Osoblje za anesteziju / reanimaciju rezervata dragocjena je imovina, jer je, dolazeći iz civilnog svijeta, bolje obučeno za hitne operacije od vojnog osoblja.

Pored letačke posade, tu su i diplomci trupa s radnim mjestom zdravstvenog asistenta (ASA), vojne profesionalne ličnosti kojoj se nedavno pridaje sve veći tehnički značaj, sličan dobrovoljcu za spašavanje, ali koji se s vremenom potencijalno poboljšava.

Predmeti obrađeni na kursu uključuju osnovne pojmove o letenju helikoptera i njegovoj operativnoj upotrebi, aeronautičkoj terminologiji, upotrebi primarne i vanredne situacije.odbor interfonski sistemi, kapacitet utovara helikoptera vojnog vazduhoplovstva, procedure ukrcavanja i iskrcavanja, bezbednost letenja i prevencija nesreća, meteorologija, preživljavanje i izbegavanje i bekstvo u slučaju pada na neprijateljskoj teritoriji, procedure za hitne slučajeve, upoznavanje sa NVG sistemima i elektromedicinskim oprema STARMED® PTS (prenosivi sistem za traumu i podršku).

Aktivnost je tijesno spakovana u dvije sedmice, tako da se praktična nastava ponekad izvodi kontinuirano do kasno u noć, posebno noćni ukrcaj i iskrcavanje ili preživljavanje.

Tjedni su podijeljeni na teoretsku i praktičnu sedmicu, a u posljednjoj studenti izvode većinu leta, marširanja nakon 'obaranja' i drugih aktivnosti u kojima trebaju 'doći pod ruku', a ne učiti .

Pročitajte takođe: Talijanski vojni zrakoplovi osigurali su prevoz redovnice MEDEVAC iz DR Konga u Rim

MUŠKARCI, SREDSTVA I MATERIJALI U MEDEVCU

Nakon što se operatori obuče, oni formiraju MEDEVAC timove od 6 ljudi, podijeljenih u dvije tročlane posade, s mogućnošću preslagivanja u slučaju krajnje potrebe.

U normalnim uvjetima, posade rade onoliko koliko dopušta nosivost vazduhoplova, s jednim liječnikom i jednom medicinskom sestrom, od kojih barem jedna pripada kritičnom području, i pratećim ASA.

U slučaju krajnje potrebe ili u slučaju masovnog stradanja (MASSCAL), posada može intervenirati čak i premalo ili podijeljeno kako bi povećala broj aviona MEDEVAC.

Svaka posada ima dvostruki set opreme, ruksak i fiksni set zasnovan na STARMED PTS sistemu, kao i razne kombinacije ove dve verzije, ovisno o profilu misije.

Emergency Live | HEMS and SAR: will medicine on air ambulance improve lifesaving missions with helicopters? image 2

FLOTA HELIKOPTERA AVIACIJE ITALIJANSKE VOJSKE

Vojna avijacija ima najveću flotu helikoptera od svih oružanih snaga, pa stoga tim MEDEVAC-a mora biti obučen za upravljanje svim mašinama koje su na raspolaganju za borbenu podršku.

Najsloženije mašine, zbog ograničenog prostora, su višenamenski helikopteri serije AB-205 i B-12, unutar kojih posada i nosila PTS STARMED pronalaze mjesto, ali bez previše luksuza; s druge strane, unutar NH-90 i CH-47 postoji mogućnost ukrcaja više od jedne posade / PTS sistema.

PTS STARMED sistem je modularni sistem za transport medicinske i ranjene opreme, razvijen u ime njemačkih oružanih snaga, prilagodljiv nizu kopnenih, morskih i zračnih vozila i prilagodljiv bilo kojem sustavu / vozilu koji udovoljava NATO standardima.

PTS posebno može konfigurirati / prilagoditi medicinsko osoblje s različitim elektro-medicinskom opremom i, ako je potrebno, može se učitati i istovariti zajedno s nosilima s pacijentom.

Sposobnost da medicinska oprema bude ergonomski dostupna na helikopterima vrlo je snažna potreba u vojnom sektoru.

Civilni helikopteri posvećeni spašavanju helikoptera imaju specifičnu opremu koja čini mašinu pogodnom za zadatak.

Nažalost, u vojnom sektoru nije moguće mašinu posvetiti ekskluzivnom zadatku iz različitih razloga; prvo, mora se uzeti u obzir da su vojne mašine raspoređene u operativnom pozorištu prema profilu misije koji moraju izvršiti i prema dostupnoj logističkoj podršci, drugo, prema raspoloživosti sati leta, postoji potreba za premještanjem mašina od jednog do drugog profila misije, i konačno, uvijek se mora uzeti u obzir da bi helikopter MEDEVAC mogao biti oštećen.

Na primjer, dobro je poznato da je libansko kazalište operacija opremljeno mašinama iz serije B-12; imati MEDEVAC isključivo montiran na drugu vrstu mašine značilo bi dvije logističke linije.

Potreba za kompletom koji bi se mogao brzo prebaciti s jednog helikoptera na drugi navelo je Ured za mobilnost Odjela za mala i srednja poduzeća da identificira nosila PTS koje je proizvela njemačka kompanija STARMED, a na tržištu ih je prodavala SAGOMEDICA, a koji su se već bavili problemom u ime Bundeswehra, njemačke oružane snage.

PTS se smatrao pogodnim za potrebe vojne avijacije za brzo opremanje svojih helikoptera posvećenih medicinskoj evakuaciji; zapravo je najočitija karakteristika PTS-a to što se uklapa u NATO potpore za nosila.

PTS se sastoji od 5 glavnih dijelova:

Glavni sistemi koji se isporučuju PTS-u koje je odabralo medicinsko osoblje i koje je kupila vojska uključuju višeparametarski Argus defibrilator monitore, perfuzorske pumpe, video laringoskope, visokotehnološke, ali jednostavne za upotrebu transportne ventilatore Medumat, i 6-litarske boce s kisikom.

Alternativno, tu je i niz prenosivih ruksaka (uključujući mali multiparametarski monitor Propaq, ventilator za kiseonik u nuždi i sva oprema za upravljanje i infuziju dišnih puteva) kompaktnije veličine koja se može koristiti u situacijama kada osoblje treba iskrcali i izolovali iz PTS sistema.

PTS sistem omogućava pomoć pacijentu kroz čitav lanac čišćenja; zapravo, zahvaljujući svojoj modularnosti, sistem se takođe može konfigurirati za strateški transport, odnosno duga putovanja.

Iako je odabrana medicinska oprema zagarantovana za upotrebu u letu, Vojna avijacija morala je provesti dugu kampanju ispitivanja, koja je imala za cilj dobijanje operativne potvrde, odnosno potpunu kompatibilnost medicinske opreme sa brodskom opremom kako ne bi stvarala smetnje, i elektromagnetske i mehaničke.

To takođe uključuje brodske testove za nadgledanje / defibrilaciju na različitim modelima aviona koji koriste Argus Pro Monitor / Defibrilator, koji je sada najkompaktniji model u svojoj kategoriji, sa robusnošću i sigurnosnim karakteristikama koje dobro odgovaraju vojnom operativnom letu, a zadržavaju sve potrebne tehničke karakteristike.

Spomenuti testovi iziskivali su dalji rad za vazduhoplovne tehničare vojske, takođe zahvaljujući sofisticiranoj samozaštitnoj opremi od termičkog pretraživanja i radarskim vođenim raketama.

METODE INTERVENCIJE

Sistem za ranjavanje ranjenika na bojnom polju organiziran je na nizu MTF-a raspoređenih u području operacija, s povećanim kapacitetom kada se čovjek udaljava od borbene zone. U stvari, kao i većina NATO-ovih postupaka, MEDEVAC je dizajniran za rad u konvencionalnom evropskom teatru operacija sa suprotnim stranama, što baš i nije pogodno za afganistansko pozorište.

Kada se patrola na terenu nađe pod vatrom i pretrpi smrtne slučajeve, šalje se poruka u devet redova koja kodira devet informacija važnih za organizaciju spasilačkih akcija.

Istovremeno, borbeni spasioci započinju spasonosne manevre pogođenog vojnika i pripremaju ga za spašavanje od strane ekipe Naprijed MEDEVAC.

Na heliodromu se za intervenciju pripremaju naoružani helikopteri u pratnji i dva helikoptera za čišćenje.

Helikopteri A-129 prvi su stigli na mjesto vatrene borbe, pokušavajući eliminisati neprijateljski izvor topovskom vatrom 20 mm; nakon što se osigura područje, helikopteri MEDEVAC interveniraju, od kojih je jedan glavna platforma, a drugi djeluje kao rezerva ili za čišćenje ranjenih hodajućih, među kojima mogu biti i vojnici koji pate od posttraumatskog stresa.

Ako protivnik ima poseban otpor, divovski transporteri CH-47 takođe intervenišu, svaki od njih po 30 vojnika koji se mogu iskrcati kako bi pojačali kopnenu jedinicu.

Može izgledati čudno da je šest helikoptera i 80 pilota i vojnika uključeno u medicinsku operaciju, ali to je stvarnost u Afganistanu.

U ovom trenutku, ranjena osoba putuje unatrag prema mjestu sakupljanja unesrećenih, ULOGA 1, koja je prva karika u lancu čišćenja i, ako se ne smatra pogodnom za liječenje ranjenog, premješta se na sljedeću MTF, ULOGU 2, koja ima reanimaciju i hirurške mogućnosti, i konačno na ULOGU 3, gdje se izvode operacije posebne složenosti koje zahtijevaju pravu bolničku strukturu.

Nažalost, stvarnost današnjih operativnih pozorišta ne uključuje linearno raspoređivanje s pokretljivošću sistema s prednje na stražnju stranu, već, s druge strane, raštrkani krpa FOB-ova, kontrolnih punktova i patrola koji se kontinuirano kreću nepropusnom teritorijom, koja dijelom poništava koncept ROLE.

Sistem američkog forvardnog hirurškog tima ima za cilj premještanje reanimacijske i hirurške ekspertize sa ROLE 2 na ROLE 1 kako bi skratio lanac čišćenja i sve više intervenisao unutar zlatnog sata.

Napredni sistem talijanske vojske MEDEVAC sastoji se od unaprijed postavljenog sistema vazdušnih sredstava u području u kojem se vjeruje da prijateljske snage mogu doći u kontakt s protivnikom ili u kojem se sumnja na neprijateljsku aktivnost protiv kontingenta.

Predpozicioniranje spasilačkih vozila omogućava premještanje pacijenata direktno na najprikladniji MTF za liječenje zadobivenih rana.

Podrazumijeva se da su ogromno područje odgovornosti, velike daljine leta do mogućeg stradanja, složenost scenarija (koji možda neće omogućiti stabilizaciju u sigurnom području dugo vremena i na širokim prostorima), udaljenosti do biti pokriveni da postignu MTF koji je najprikladniji za liječenje pacijenta i visoka tehnologija dostupne opreme, zahtijevaju neobičnu vještinu za medicinsku letačku posadu zaposlenu u Forward MEDEVAC-u talijanske vojske.

Ostale upotrebe helikoptera MEDEVAC mogu uključivati ​​baricentrično pozicioniranje kako bi se interveniralo u cijelom teatru operacija, ali s dužim vremenskim okvirom, koji je definiran kao Taktički MEDEVAC, dok je slanje pacijenta kući zrakoplovima s fiksnim krilima definirano kao STRATEVAC (Strateška evakuacija) kao što su Falcon ili Airbus.

TALIJANSKA VOJSKA MEDEVAC, ZAKLJUČCI

Vojska su oružane snage koje su u misijama u inostranstvu platile i plaćaju najveći danak u pogledu ljudskih života i povreda; zapravo, određena aktivnost protiv pobune i svi srodni aspekti, poput razminiranja i aktivnosti CIMIC-a, pružaju preveliku izloženost osoblja riziku od ozljeda.

U tom smislu, talijanska vojska željela je ustrojiti tim MEDEVAC na najpotpuniji i najsavremeniji mogući način, kako u pogledu materijala, tako i u pogledu vještina i postupaka.

U tu svrhu, tim Forward MEDEVAC talijanske vojske, zasnovan na avionima AVES, predstavlja najbolje od dostupnih, ne samo u oružanim snagama, već iu nacionalnom kontekstu.

Medicinska oprema u kombinaciji sa letećim platformama izuzetno visokih performansi pruža visokokvalifikovanom medicinskom osoblju uređaj koji je teško pronaći u drugim zemljama.

Rotirajuća krilna vozila pokazala su se osnovnim u svim oblicima aktivnosti ISAF-ovog kontingenta, bilo izrazito vojne prirode ili čisto logističke podrške stanovništvu, pa je bilo nemoguće ne pročistiti materijale, ljude, sredstva i postupke za postizanje cilja. najbolje i na polju medicinske podrške vojnim operacijama.

Trenutno, tim MEDEVAC-a operira sa avionima italijanskog vazduhoplovnog bataljona kao podrška španskom vazdušnom medicinskom uređaju kao podrška operacijama Regionalne komande Zapad (RC-W) u Heratu.

PROČITAJTE TAKO:

COVID-19 Pozitivna žena migrantica porodila se u helikopteru tokom operacije MEDEVAC

IZVOR:

Službena web stranica italijanske vojske

Moglo bi vam se svidjeti