Medicinski pioniri: žene ljekari u antici

Istorijske ličnosti koje su srušile barijere i ostavile trajni trag u medicini

Merit-Ptah: Prva žena ljekar

Merit-Ptah se često spominje kao prva žena ljekar poznat po imenu u istoriji. Živjela je oko 2700. godine prije nove ere u starom Egiptu, a njeno ime znači "voljenica Ptaha", boga stvaranja i zanatlija. Merit-Ptah je pohvalio njen sin, koji je ugravirao njenu titulu "glavnog ljekara" na njenoj grobnici u Saqqari. Dodjeljujući joj ovu ulogu, sugerira se da nije bila samo praktičar već i učiteljica i nadzornica drugih ljekara, od kojih su mnogi bili muškarci. U ovom slučaju, Merit-Ptah se pojavljuje kao rani i suštinski primjer ženskog vodstva u drevnoj medicini.

Pešešet: Nadzornik lekara

Slično Merit-Ptahu, malo je zabilježeno o životu i radu Peseshet. Živjela je oko 2500. godine prije nove ere i identificirana je kao “dama nadzornica žena ljekara”. Natpisi o Pešešetu ukazuju da je bila povezana sa školom-hramom Sais i da je možda bila lični lekar vladajućeg kralja. Poznato je da je Peseshet odigrao ključnu ulogu u obuci ljekara-akušera, što je sastavni dio egipatske medicine. Još jednom, ovaj primjer pokazuje važnost ženskog doprinosa polju obrazovanja u antičkoj medicini.

Agnodice: Atinska žena-liječnik u muškoj odjeći

Agnodice je legendarna ličnost iz antičke Grčke, koji je živio u 4. vijeku pne. Priča se da se prerušila u muškarca da bi studirala medicinu u Aleksandriji jer je ženama to bilo zabranjeno u Atini. Na kraju je otkrivena, ali su njen slučaj podržale njene pacijentkinje koje su se na sudu pojavile obučene u bijele haljine. Rad Agnodice pomogao je u promjeni zakona u Atini kako bi se ženama omogućilo da postanu ljekari. Ova priča zorno predstavlja borbe i društvenu opoziciju sa kojima su se morale suočiti žene koje su pokušavale da uđu u područje medicine, ali također naglašava njihov trajni utjecaj na zakonodavstvo i društvenu percepciju.

Žene ljekari u starom Egiptu

Žene su bile ne samo liječnici, već su imale i važne uloge primalje i medicinske sestre. Medicinske škole koje su osnovale kraljice, poput Hatšepsut, pokazuju svoju praktičnu uključenost u učešće žena u medicini. Kraljevske babice su bile od velikog značaja, često zadužene za brigu o članovima kraljevske porodice. Ovi dokazi pokazuju da su žene koje su se bavile i razvijale medicinu bile visoko cijenjene i viđene kao moćne društvene strukture egipatskog društva.

izvori

Moglo bi vam se svidjeti