Žene na prvim linijama fronta: žensko herojstvo i vodstvo u globalnim vanrednim situacijama

Pozitivan uticaj na zajednice povećanjem učešća žena

Važnost učešća žena

Učešće žena u hitnim slučajevima je fundamentalni. Zastupanje 50 posto stanovništva, žene moraju biti uključene procese donošenja odluka koji utiču na njihove živote, posebno u ranjivim okruženjima kao što su humanitarne vanredne situacije.

Prevazilaženje muške dominacije

U vanrednim situacijama u kojima tradicionalno dominiraju muškarci, bitno je to osigurati potrebe i prava žena se ne zanemaruju niti zanemaruju. Učešće žena poboljšava kvalitet života ne samo samih žena, već i cijele zajednice. Jedan primjer je bio uragan Matthew na Haitiju, gdje žene su imale ključnu ulogu u odgovoru na katastrofe.

Osnaživanje i promjena

Žensko vodstvo može transformirati živote žena rušenjem barijera i rodne stereotipe i promoviranje osnaživanja žena. Može poboljšati inkluzivnost u kontekstima u kojima je, prečesto, diskriminacija još uvijek zaštićena pošast.

izvor

actionaid.it

Moglo bi vam se svidjeti