HERA: Odgovor Evrope na hitne zdravstvene situacije

Korak naprijed u Evropskoj uniji za zdravstvenu spremnost i odgovor na vanredne situacije

Stvaranje i značaj HERA-e

Sa osnivanjem Zdravstveno tijelo za pripravnost i reagovanje u vanrednim situacijama (HERA), the Evropska unija je pokazala odlučnu posvećenost jačanju svojih kapaciteta za reagovanje na hitne zdravstvene situacije. Ovu inicijativu pokrenuo je predsjednik Evropske komisije Ursula von der Leyen u njenom obraćanju o stanju u Uniji, predstavlja ključno poglavlje u realizaciji Evropske zdravstvene unije. HERA proizilazi iz spoznaje da je, u eri obilježenoj čestim zdravstvenim hitnim situacijama, koordiniran i pravovremen odgovor na europskom nivou od suštinskog značaja za zaštitu javnog zdravlja. Stvaranje ovog autoriteta zasniva se na iskustvu stečenom tokom pandemije COVID-19, gdje je postala evidentna potreba za strukturiranijim i proaktivnijim pristupom u upravljanju zdravstvenim krizama.

Uloga i funkcije HERA-e

HERA je dizajnirana da poboljša koordinaciju zdravstvenu sigurnost unutar Evropske unije, brzo reagujući na buduće zdravstvene prijetnje. Organizacija vlasti je strukturirana tako da djeluje dvije različite faze: jedno priprema, a drugo kriza. U pripremna faza, HERA će se fokusirati na identifikaciju i ulaganje u razvoj, proizvodnju i skladištenje esencijalnih lijekova. Takođe će se angažovati u obuci nacionalnih stručnjaka kako bi se sa povjerenjem i stručnošću bolje bavili hitnim zdravstvenim situacijama. U slučaju vanredne zdravstvene situacije na nivou EU, HERA će preći na 'krizni' modus, koristeći svu svoju moć donošenja odluka za provođenje hitnih mjera i predviđanje razvoja kritičnih situacija. Ova faza će osigurati da se ključne medicinske protivmjere distribuiraju brzo i efikasno, prateći sistematsku proceduru prilagođenu specifičnim okolnostima trenutka.

Resursi, saradnje i HERA-in globalni pristup

Uz značajan budžet, HERA blisko sarađuje sa postojećim entitetima kao što su ECDC (Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti) i EMA (Evropska agencija za lijekove), kao i sa Države članice, industrija, civilnog društva, I akademija. Ova mreža saradnje predstavlja zajednički napor da se osigura zajednički pristup pripravnosti u Evropi. Nadalje, HERA također blisko sarađuje s međunarodnim partnerima na jačanju globalne spremnosti i odgovora, osiguravajući da zemlje širom svijeta budu sposobne proizvoditi vakcine, lijekove i medicinske potrepštine u vrijeme potrebe.

Budući koraci i implementacija HERA-e

HERA je postala operativna 2022. Njen tim marljivo radi kako bi osigurao da ta vlast može ispuniti svoju ključnu ulogu u zaštiti Evropske unije od buduće zdravstvene krize. Potpuna implementacija HERA-e predstavlja značajnu prekretnicu u načinu na koji se Evropa bavi zdravstvenim hitnim situacijama, pružajući strukturiran i otporan okvir za upravljanje budućim krizama.

izvori

Moglo bi vam se svidjeti