Novi pakt EU o imigraciji i traganju i spašavanju brine o humanitarnim implikacijama

Zabrinutost zbog humanitarnih implikacija novog sporazuma

Uvod i kontekst novog imigracionog pakta EU

novi Pakt Evropske unije o imigraciji i azilu, nedavno dogovoreno, izazvao je kritike i zabrinutost u vezi sa svojim potencijalne implikacije na prava migranata, tražilaca azila i izbjeglica. Uprkos trijumfalnoj retorici oko najave ovih reformi, Human Rights Watch je pakt opisao kao katastrofu za migrante i tražioce azila. Ove reforme, usredsređene na odvraćanje, kritikovane su zbog neefikasnosti i zloupotrebe, što dodatno komplikuje ionako složen i okrutan sistem.

Kontroverzni detalji i mehanizmi Novog pakta

Predložene izmjene pakta uključuju uvođenje ubrzanih graničnih procedura za one za koje se smatra da imaju male šanse da dobiju azil. To bi moglo dovesti do pritvora i pokretanja nestandardnih postupaka za azil koji lišavaju pojedince osnovnih zaštitnih mjera, kao što je pravna pomoć, a također uključuje uzimanje otisaka prstiju djece od šest godina. Paket uključuje “regulisanje krize” koji bi omogućio državama EU da odstupe od osnovnih obaveza ljudskih prava, krećući se ka legalizaciji uskraćivanja prava na azil.

Utjecaj na potragu i spašavanje na moru i odgovornosti država članica

Novi pakt EU o imigraciji i azilu izaziva značajnu zabrinutost u pogledu potrage i spašavanje na moru na Mediteranu. Prema Agencija Evropske komisije za osnovna prava, sposobnosti traganja i spašavanja na Mediteranu su ograničene, a operativno je samo 13 od 21 plovila i zrakoplova nevladinih organizacija. Pravne i administrativne radnje često ometaju rad nevladinih organizacija, dodatno ograničavajući njihove sposobnosti spašavanja. To bi moglo imati teške humanitarne posljedice, posebno za one koji su u nevolja na moru.

Kritike i budući izazovi

Novi pakt, zajedno sa naporima EU da odgovornost prebaciti na susjedne zemlje kao što su Libija, Tunis, Turska i Egipat, signalizira zabrinjavajući zaokret u pogledu ljudskih prava, potrage i spašavanja na moru i prava ljudi u pokretu, što je u suprotnosti sa osnovnim vrijednostima EU. Reakcija organizacija poput Human Rights Watch sugerira da umjesto rješavanja često neuspjelog upravljanja neregularnom imigracijom u EU, pakt može pogoršati situaciju, tjerajući zemlje članice EU da odbiju preseliti ljude i investirati u granične ograde, bodljikavu žicu i nadzor, a ne u humanitarne mjere.

izvori

Moglo bi vam se svidjeti