Pomaganje djeci sa PTSP-om u oporavku

O PTSP-u: djeci i tinejdžerima koji su doživjeli ponovljene traumatske događaje može se pomoći terapijom usmjerenom na traumu – prema novom istraživanju koje uključuje Univerzitet East Anglia

Novo istraživanje objavljeno danas pokazuje da je psihoterapijski tretman vrlo efikasan u pomaganju mladim ljudima koji su doživjeli ponovljena ili višestruka traumatska iskustva poput seksualnog, fizičkog ili emocionalnog zlostavljanja.

Ranije se smatralo da terapije uključujući kognitivno bihejvioralnu terapiju usmjerenu na traumu (CBT) mogu biti od koristi samo za mlade https://www.uni-muenster.de/enpeople koji su doživjeli jednokratne traume poput saobraćajnih nesreća.

Ali nova otkrića pokazuju da ova vrsta terapije može pomoći i teško traumatiziranoj djeci i tinejdžerima, koji su pretrpjeli ekstremne i višestruke traume.

Vodeći autor dr Thole Hoppen, sa Univerziteta Minster u Njemačkoj, rekao je: “Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) je ozbiljna, obično kronična, bolest koja stvara ozbiljna funkcionalna oštećenja u svakodnevnom životu pogođenih.”

Profesor Richard Meiser-Stedman, sa Medicinske škole UEA u Norwichu, rekao je: “Oko 25 posto djece i adolescenata izloženih traumatskim događajima razvija PTSP. Ponovljene fizičke, seksualne i emocionalne traume u djetinjstvu posebno nose visok rizik od PTSP-a.

Slučajevi seksualnog zlostavljanja u Katoličkoj crkvi i ruski rat protiv Ukrajine dva su aktualna primjera koji ilustruju opseg masovnih traumatskih događaja.”

PTSP, psihoterapija usmjerena na traumu ima za cilj promijeniti pacijentove obrasce mišljenja i ponašanja koji su nastali kao rezultat njihove traume

Cilj je omogućiti pacijentima da se suoče sa traumom koju su doživjeli, pod nadzorom terapeuta, i na taj način procesuiraju sjećanja i njihove posljedice.

“Rasprostranjeni argument je da ova terapija zahtijeva previše od pacijenata, te da nije mnogo obećavajuća, neprikladna, pa čak ni opasna”, rekao je Hoppen.

“Naša analiza nam je omogućila da dokažemo suprotno.”

Istraživači su procijenili rezultate svih randomiziranih kontroliranih psihoterapijskih studija objavljenih do sada u vezi s PTSP-om kod djece i adolescenata.

Ova metaanaliza je po prvi put napravila razliku između individualne i višestruke izloženosti traumi kod djece i adolescenata.

Profesor Meiser-Stedman je rekao: „Već neko vrijeme postoji niz dokaza koji sugeriraju da djeca i tinejdžeri sa PTSP-om dobro reaguju na psihološke terapije kao što je kognitivno-bihejvioralna terapija usmjerena na traumu.

„Međutim, zabrinutost je bila da se ovi dokazi uglavnom bave pojedinačnim traumama kao što su saobraćajne nesreće i napadi, i možda nisu relevantni za mlade sa PTSP-om nakon izloženosti ponovljenim ili višestrukim traumatskim iskustvima, kao što su zlostavljanje i maltretiranje.

Ono što naš pregled dokaza sugerira je da ona djeca i tinejdžeri čiji PTSP proizlazi iz tako ekstremnih trauma slično dobro reaguju na dostupne tretmane.

To nam daje povjerenje da imamo alate da pomognemo nekim od teže traumatiziranih mladih.”

Rezultati studije važni su ne samo za ambulantnu psihoterapiju već i za bolničko liječenje u psihijatrijski odjeljenja, kao i za obuku psihoterapeuta.

Rezultati pružaju nadu i smjernice za pogođene ljude, njihove porodice i one koji ih liječe.

'Efikasnost psiholoških intervencija za PTSP kod djece i adolescenata izloženih pojedinačnim naspram višestrukih trauma

Meta-analiza randomiziranih kontroliranih studija' objavljena je u British Journal of Psychiatry.

Pročitajte takođe

Hitna pomoć uživo još više…Uživo: preuzmite novu besplatnu aplikaciju vaših novina za iOS i Android

Sigurnost spasilaca: Stope PTSP-a (posttraumatskog stresnog poremećaja) kod vatrogasaca

PTSP sam po sebi nije povećao rizik od srčanih bolesti kod veterana sa posttraumatskim stresnim poremećajem

Posttraumatski stresni poremećaj: definicija, simptomi, dijagnoza i liječenje

PTSP: Prvopričesnici se nalaze u Danielovim radovima

TASD, Poremećaj spavanja kod osoba koje su preživjele traumatična iskustva

Kako se nositi s PTSP-om nakon terorističkog napada: Kako liječiti posttraumatski stresni poremećaj?

Simptomi anksioznosti i alergije: Koju vezu određuje stres?

Napadi panike: Da li psihotropni lijekovi rješavaju problem?

Napadi panike: simptomi, uzroci i liječenje

Prva pomoć: Kako se nositi s napadima panike

Poremećaj napada panike: osjećaj neposredne smrti i tjeskobe

Napadi panike: simptomi i liječenje najčešćeg anksioznog poremećaja

Simptomi anksioznosti i alergije: Koju vezu određuje stres?

Eko-anksioznost: učinci klimatskih promjena na mentalno zdravlje

Anksioznost separacije: simptomi i liječenje

Anksioznost, kada normalna reakcija na stres postaje patološka?

Anksioznost: Sedam znakova upozorenja

Fizičko i mentalno zdravlje: Šta su problemi povezani sa stresom?

Kortizol, hormon stresa

Gaslighting: šta je to i kako ga prepoznati?

Ekološka anksioznost ili klimatska anksioznost: šta je to i kako je prepoznati

Stres i simpatija: Koja veza?

Patološka anksioznost i napadi panike: Uobičajeni poremećaj

Pacijent sa napadom panike: Kako upravljati napadima panike?

Depresija: simptomi, uzroci i liječenje

Ciklotimija: simptomi i liječenje ciklotimijskog poremećaja

Distimija: simptomi i liječenje

Bipolarni poremećaj (bipolarizam): simptomi i liječenje

Bipolarni poremećaji i manično-depresivni sindrom: uzroci, simptomi, dijagnoza, lijekovi, psihoterapija

Sve što trebate znati o bipolarnom poremećaju

Lijekovi za liječenje bipolarnog poremećaja

Šta izaziva bipolarni poremećaj? Koji su uzroci i koji su simptomi?

Depresija, simptomi i liječenje

Narcistički poremećaj ličnosti: prepoznavanje, dijagnosticiranje i liječenje narcisa

Intermitentni eksplozivni poremećaj (IED): šta je to i kako ga liječiti

Baby Blues, šta je to i zašto se razlikuje od postporođajne depresije

Depresija kod starijih osoba: uzroci, simptomi i liječenje

6 načina da emocionalno podržite nekoga sa depresijom

Odbijanje među prvim odgovorima: Kako upravljati osjećajem krivice?

Paranoidni poremećaj ličnosti: Opšti okvir

Razvojne putanje paranoidnog poremećaja ličnosti (PDD)

Reaktivna depresija: šta je to, simptomi i tretmani za situacionu depresiju

Facebook, ovisnost o društvenim mrežama i narcisoidne osobine ličnosti

Socijalna fobija i fobija isključenosti: Šta je FOMO (strah od propuštanja)?

Gaslighting: šta je to i kako ga prepoznati?

Nomofobija, neprepoznati mentalni poremećaj: Ovisnost o pametnim telefonima

Napad panike i njegove karakteristike

Psihoza nije psihopatija: razlike u simptomima, dijagnozi i liječenju

Metropolitanska policija pokreće video kampanju za podizanje svijesti o zlostavljanju u porodici

Metropolitanska policija pokreće video kampanju za podizanje svijesti o zlostavljanju u porodici

Svjetski dan žena mora se suočiti sa uznemirujućom stvarnošću. Prije svega, seksualno zlostavljanje u pacifičkim regijama

Zlostavljanje i maltretiranje djece: kako dijagnosticirati, kako intervenirati

Zlostavljanje djece: šta je to, kako to prepoznati i kako intervenirati. Pregled maltretiranja djece

Da li Vaše dijete pati od autizma? Prvi znakovi da ga razumijemo i kako se nositi s njim

Preživjela smrt - Ljekar je oživio nakon pokušaja samoubistva

Veći rizik od moždanog udara za veterane sa poremećajima mentalnog zdravlja

Farmakološki tretman anksioznosti: druga strana benzodiazepina

izvor

Hipokratov post

Moglo bi vam se svidjeti