Rad sa zajednicama na suzbijanju kolere u Demokratskoj Republici Kongo

SZO: Više od 14 afričkih zemalja prijavilo je slučajeve kolere od januara 2022. U Demokratskoj Republici Kongo, ova akutna dijareja je endemska u nekoliko provincija

Od početka godine prijavljeno je više od 12 300 sumnjivih slučajeva, uključujući 222 smrtna slučaja, u 17 od 26 provincija u zemlji.

Dr Aaron Aruna, direktor epidemiološkog nadzora u Ministarstvu javnog zdravlja, higijene i prevencije, govori o izazovima i naporima koji se ulažu u borbu protiv kolere.

Zašto je tako teško kontrolisati izbijanje kolere?

Kontrola izbijanja kolere je teška jer su potrebne ogromne količine resursa da se pokrene multisektorski odgovor i provede smislena epidemiološka istraživanja.

Epidemije nemaju sve istu dinamiku, niti isti profil.

Svaka epidemija zahtijeva ciljane mjere.

Uzmimo za primjer epidemiju u Kalemieu, u provinciji Tanganjika: većina slučajeva ima sumnje.

Potrebne su nam laboratorije koje mogu potvrditi slučajeve, posebno kada dođe do epidemije.

Rezultati testova mogu pružiti informacije o izbijanju slučajeva i dati nam do znanja kada je vrijeme da pokrenemo odgovarajući odgovor za minimiziranje ili eliminaciju slučajeva rano tokom kišne sezone prije nego što se epidemija proširi.

Nažalost, tek kada počnemo da bilježimo smrtne slučajeve, odgovor se pokreće; ne vidimo da dolazi epidemija.

Kasna reakcija omogućava da se epidemija uhvati. Bolje je djelovati kada ima još samo nekoliko slučajeva da bismo sebi dali sve šanse da to zaustavimo.

Koju ulogu igra vakcinacija u odgovoru na koleru?

Demokratska Republika Kongo koristi vakcine najmanje 10 godina, ali vakcinu primenjujemo samo pod određenim uslovima.

Prvo, vakcinacija je potrebna kada postoji masovno kretanje stanovništva iz područja visokog rizika u područje bez kolere.

Drugo, kada se epidemija širi, možemo organizovati preventivnu vakcinaciju u područjima koja još nisu zahvaćena.

Treće, kampanje vakcinacije treba organizovati u periodima kada ima malo slučajeva.

Kada sprovodimo studije, otkrivamo da kolera perzistira čak i tokom perioda niske infekcije.

Vakcinacijom u to vrijeme bi se zaštitilo stanovništvo i spriječilo širenje bolesti.

Vakcinacija je efikasna samo ako se provodi u velikim razmjerima.

Ako vakcinišete samo populaciju u pogođenom zdravstvenom području dok je ta populacija mobilna, nećete imati željeni rezultat.

Ovo je posebno tačno kada se, na primer, pojavi epidemija u velikom gradu kao što je Goma.

Za sada, s nedovoljno dostupnih vakcina za zemlju ove veličine, moramo ciljati na pogođena zdravstvena područja.

Vakcina je stoga komplementarno sredstvo drugim aktivnostima koje nam omogućavaju da obuzdamo i eliminiramo koleru.

Koja su druga sredstva za borbu protiv bolesti?

Počinje s nadzorom, istraživanjem slučajeva, jačanjem kliničke skrbi i poboljšanjem sanitarnih uslova i pristupa čistoj vodi.

Komunikacija sa stanovništvom je takođe neophodna. Zajedno, ovi alati omogućavaju brzu kontrolu izbijanja kolere.

Stav javnosti je veoma drugačiji ako se epidemija dogodi u području gdje se bolest ponavlja u odnosu na područje gdje je kolera nepoznata.

U neendemskim područjima ljudi se više plaše i brže reaguju. Na kraju krajeva, zdravstveni sistemi moraju biti ojačani na nivou epidemije.

Koje lekcije naučene iz prethodnih epidemija danas primjenjujete?

Danas, naši odgovori na izbijanje kolere su odgovori u zajednici.

Odgovor se mora provesti unutar zajednica, na nivou domaćinstva.

Tu moramo podići svijest o bolesti i njenoj prevenciji, objasniti šta učiniti kada postoji slučaj, kako ovaj slučaj uputiti centrima za liječenje.

Ovo mora biti urađeno zajedno sa distribucijom sapuna, proizvoda za tretman vode i lijekova, uz istovremenu saradnju sa kompanijama za distribuciju vode na poboljšanju kvaliteta vode.

Takođe treba preduzeti radnje oko sanitacije, upravljanja otpadom i izgradnje toaleta.

Ovaj multisektorski pristup na nivou domaćinstva osnažuje zajednice da kontrolišu i eliminišu koleru.

Pročitajte takođe:

Hitna pomoć uživo još više…Uživo: preuzmite novu besplatnu aplikaciju vaših novina za iOS i Android

Šta je kolera?

Zaustavljanje kolere, Medicinski fakultet Harvard: „Otkriven novi cilj vakcine“

Neposredna pomoć djeci pogođenim poplavama u DR Kongo. UNICEF upozorava na rizik od epidemije kolere

Kolera Mozambik - Crveni križ i Crveni polumjesec kako bi se izbjegla katastrofa

Sunčanje tokom trudnoće: savjeti za sigurno ljeto

Trauma i razmatranja jedinstvena za trudnoću

Smjernice za upravljanje pacijentom trudnice

Zdravlje majke i djeteta, rizici povezani s trudnoćom u Nigeriji

Kako pružiti ispravnu hitnu medicinsku pomoć trudnici sa traumom?

Toksoplazmoza, protozojski neprijatelj trudnoće

Integrisani test trudnoće: čemu služi, kada se radi, kome se preporučuje?

Toksoplazmoza: Koji su simptomi i kako se prenosi

Izvor:

WHO Afrika

Moglo bi vam se svidjeti