Akutna ozljeda bubrega: Revolucija u prevenciji

Italijanska inovacija u prevenciji akutnih ozljeda bubrega

Milanska bolnica San Raffaele proveo je inovativnu studiju, objavljenu u New England Journal of Medicine, koja je identificirala tretman za prevenciju akutne ozljede bubrega (AKI) kod pacijenata koji su podvrgnuti kardiopulmonalnom bajpasu. Liječenje, koje uključuje intravensku primjenu aminokiselina, predstavlja značajan napredak: AKI je do sada smrtonosniji od infarkta miokarda, bez definitivnih metoda za prevenciju.

Brojevi o akutnoj ozljedi bubrega

Svake godine, gotovo 300 miliona hirurških zahvata izvode se širom svijeta, a oko milion uključuje kardiopulmonalni bajpas. Tokom ovakvih procedura, akutni stres na tijelo može smanjiti perfuziju bubrega i povećati vjerovatnoću razvoja akutne povrede bubrega. AKI se javlja kod 10-15% hospitaliziranih pacijenata i kod 50% pacijenata na intenzivnoj njezi, sa stopom mortaliteta od 30-40% u kritičnim slučajevima. To čini sprečavanje AKI-ja ključnim ciljem za poboljšanje preživljavanja pacijenata.

Detalji studije

Studija, finansirana od strane Ministarstvo zdravlja Italije, obuhvatio je 3,511 pacijenata iz 22 centra širom svijeta, uključujući Italiju, Hrvatsku i Singapur. Pacijenti su podijeljeni u dvije grupe: jedna grupa je primala intravenski rastvor aminokiselina, dok je druga primala placebo. Rezultati su pokazali da se AKI javio kod 26.9% pacijenata liječenih aminokiselinama u odnosu na 31.7% pacijenata koji su primali placebo, što pokazuje značajno smanjenje rizika.

Buduće perspektive

Otvaraju se rezultati ove studije nove mogućnosti ne samo za pacijente koji se podvrgavaju kardiopulmonalnom bajpasu već i za one sa srčanom insuficijencijom koji čekaju transplantaciju bubrega, one koji pate od tekućeg zatajenja bubrega ili septičke pacijente. Terapija aminokiselinama također može ublažiti oštećenja od kontrastnog medija koji se koristi tokom dijagnostičkih procedura. Ova promjena paradigme mogla bi značajno poboljšati stanje miliona pacijenata godišnje.

izvori

Moglo bi vam se svidjeti