Alkoholizam: nove strategije podizanja svijesti u Evropi

Integrirani pristup rješavanju problema konzumacije alkohola i njegovih efekata u Evropi

Informativno-obrazovne kampanje u Italiji

In Italija, pokrenute su različite inicijative za podizanje svijesti mladih o opasnostima alkohola. Kampanje kao što su “Io non sbando"I"Non perderti in un bicchiere” su došli do učenika u školama kako bi širili informacije o rizicima od zloupotrebe supstanci. Još jedna kampanja, “Elementarno, ali ne previše…“, usmjerena na edukaciju djece osnovnih škola, njihovih roditelja i nastavnika o konzumaciji napitaka koji izazivaju ovisnost i drugih psihoaktivnih supstanci.

Evropske inicijative za podizanje svijesti

na Evropski nivo, projekti poput “Fyfa – Fokus na omladinski fudbal i alkohol"I"Ja Rarha (Zajednička akcija za smanjenje štete od alkohola)” su razvijene, koristeći kontekste kao što su fudbalski klubovi za promoviranje politike zaštite maloljetnika od alkohola. Ovi projekti imaju za cilj korištenje sportskih okruženja za širenje poruka o prevenciji i podizanju svijesti.

Strategija i politike SZO

The Evropski program rada SZO 2020-2025 podržava države članice u razvoju i implementaciji učinkovitih politika za kontrolu ovisnosti. Preporuke uključuju povećanje poreza na alkoholna pića i ograničavanje njihove dostupnosti i marketinga. Ove mjere su pokazale djelotvornost u smanjenju konzumacije alkohola i povezane štete.

Učinkoviti pristupi prevenciji mladih

Istraživanja su pokazala da su metode poput dijaloga i diskusije efikasnije od zabrana u prevenciji zloupotrebe alkohola među mladima. The Nacionalna opservatorija za alkohol naglašava važnost dekonstrukcije normalizirane percepcije alkohola i rješavanja povezanih zdravstvenih rizika, posebno onih koji mogu imati neposredan utjecaj na mlade pojedince.

Ove inicijative predstavljaju važan korak u borbi protiv alkoholizma, sa ciljem smanjenja zdravstvenih rizika i poboljšanja kvaliteta života u Evropi.

izvori

Slika od Dirk Wohlrabe da Pixabay

Moglo bi vam se svidjeti