Magla koja ubija: smog u dolini Po

Analiza najnovijih podataka i uticaja zagađenja na javno zdravlje

Najnovije slike koje je dao Kopernikov satelit mreža ostavlja malo prostora za tumačenje: po valley, produktivno središte i srce italijanske ekonomije, među najzagađenijim je regijama na svijetu. Prekoračenje sitnih čestica je svakodnevna pojava, i to jeste razorne posljedice po zdravlje, posebno imajući u vidu da smrtnost uzrokovana zagađenjem premašuje one od alkohola i pušenja cigareta.

Geološke formacije, intenzivna poljoprivreda, industrija i sistemi grijanja su među glavnim faktorima, zajedno sa prekomjernom upotrebom automobila. Pogledajmo sada konkretne zdravstvene štete ove situacije.

PM2.5 i njegovi efekti na zdravlje

PM2.5, ili fine čestice, sastoje se od čestica atmosferskog aerosola prečnika manjeg od 2.5 mikrometara. Ove čestice su toliko male da mogu prodrijeti duboko u respiratorni sistem, dospjeti do plućnih alveola i čak ući u krvotok. Sastav PM2.5 može značajno varirati i uključuje mješavinu organskih i neorganskih tvari kao što su metali, nitrati, sulfati i ugljični materijali. Izvori ovih čestica su raznoliki i uključuju kako prirodne izvore, kao što su šumski požari, tako i antropogene izvore, kao što su emisije vozila i industrija.

Dugotrajna izloženost do PM2.5 je povezan sa nizom ozbiljnih zdravstvenih problema. Epidemiološke studije su naglasile korelacije s povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, uključujući infarkt miokarda i moždani udar, respiratorne bolesti poput kronične opstruktivne bolesti pluća (KOPB), astme i raka pluća. Fine čestice mogu pogoršati postojeće zdravstvene uslove i povećati smrtnost. Njihova sposobnost da transportuju kancerogene supstance direktno u najdublje delove pluća čini ih posebno opasnim po ljudsko zdravlje.

PM10 i njegovi uticaji

PM10 odnosi se na čestice zagađivača prečnika manjeg od 10 mikrometara. Iako su veće od PM2.5, ove čestice i dalje mogu prodrijeti u respiratorni trakt i taložiti se u gornjim disajnim putevima. Izvori PM10 uključuju eroziju tla, građevinske aktivnosti, neke industrijske operacije i poljoprivredu, pored uobičajenih izvora sa PM2.5.

Izloženost PM10 povezana je sa štetnim efektima na respiratorno i kardiovaskularno zdravlje, iako su veće čestice manje štetne od PM2.5 zbog njihove manje sposobnosti da prodru duboko u pluća. Međutim, PM10 i dalje može uzrokovati respiratorne probleme, pogoršati astmu i druge kronične plućne bolesti i negativno utjecati na rad srca.

HOBP i zagađenje česticama

Hronična opstruktivna bolest pluća (KOPB) je progresivno stanje koje značajno ograničava funkciju pluća. Zagađenje česticama, posebno PM2.5 i PM10, poznati je faktor rizika za razvoj i pogoršanje HOBP. Čestice zagađivača uzrokuju upalu i oštećenje plućnog tkiva, ubrzavajući pad plućne funkcije kod oboljelih osoba. Napori da se poboljša kvalitet vazduha mogu imati direktan uticaj na prevenciju i upravljanje HOBP, naglašavajući važnost integrisanih strategija javnog zdravlja i ekoloških politika za rešavanje problema zagađenja vazduha.

Individualne i društvene akcije

Pojedinačni građani može usvojiti različite strategije za smanjenje lične izloženosti PM2.5 i PM10. Korištenje kuće Pročišćivači zraka sa HEPA filterima može značajno smanjiti koncentraciju finih čestica u zatvorenom prostoru. Nošenje kvalitetnih maski, posebno u danima visoke koncentracije smoga, može zaštititi respiratorni trakt kada ste na otvorenom. Ograničavanje intenzivne fizičke vežbe na otvorenom tokom epizoda visokog zagađenja može spriječiti udisanje velikih količina čestica.

na zajednice i nivoa vlasti, ključno je usvojiti politike usmjerene na smanjenje emisija velikih zagađivača zraka. To uključuje jačanje propisa o industrijskim emisijama, promociju obnovljivih izvora energije, poboljšanje energetske efikasnosti i podsticanje održive mobilnosti korištenjem ekološki prihvatljivog javnog prijevoza, bicikala i električnih vozila. Urbane inicijative za pošumljavanje i očuvanje zelenih površina mogu pomoći u filtriranju čestica zagađivača iz zraka.

izvori

Moglo bi vam se svidjeti