Nedavne inovacije u onkologiji

Personalizirane terapije raka

Jedan od napretka koji najviše obećava Rak tretman je razvoj personalizovane terapije. Ove terapije će se koristiti vakcine zasnovane na mRNA, slične onima koje se koriste u vakcinama protiv COVID-19, za borbu protiv raka stimulišući imunološki sistem pacijenta da se bori protiv tumorskih ćelija. U Velikoj Britaniji su do danas provedena opsežna klinička ispitivanja na uzorku studije od 200 pacijenata iz različitih evropskih zemalja. Očekuje se da će istraživanje biti završeno do 2027. Ova vrsta liječenja je spremna da smanji rizik od recidiva i nuspojava povezanih s tradicionalnom kemoterapijom.

Precision Therapies

Još jedan značajan napredak u borbi protiv raka biće precizna medicina. Liječnici će proučavati genetski i molekularni profil raka svakog pacijenta i odabrati tretman na osnovu specifičnih ćelijskih promjena koje pokreću rast stanica. Precizna onkologija obećava značajno smanjenje nuspojava bez oštećenja zdravih ćelija. NHS UK koristi Precision Oncology Innovation Panel da testira preko 13,000 uzoraka tumora i identifikuje najefikasnije tretmane.

Imunoterapija i ćelijske terapije

Imunoterapija se nastavlja biti kamen temeljac u liječenju raka, s recentnim FDA odobrenja za neke nove ćelijske terapije. Ovo uključuje terapiju sa limfociti koji infiltriraju tumor (TIL) za uznapredovali metastatski melanom. U ovom procesu, T ćelije izolovane iz imunološkog sistema pacijenta sa tumorom se uzgajaju u laboratoriji i ponovo uvode kako bi se pojačao imuni odgovor protiv raka. Upotreba višestrukih neinvazivnih imunoloških kontrolnih tačaka poboljšava stopu preživljavanja kod različitih malignih bolesti.

AI i napredna dijagnostika

Umjetna inteligencija (AI) se pokazao efikasnim u poboljšanju zdravstvenih rješenja od dijagnoze raka do liječenja. U Indiji, AI se koristi za profilisanje rizika i ranu dijagnozu uobičajenih tumora poput raka dojke, čak i u područjima sa niskim nivoom znanja. FDA je odobrila prvi dijagnostički alat za karcinom kože koji pokreće AI, koji omogućava neinvazivnu identifikaciju melanoma, karcinoma bazalnih stanica i karcinoma skvamoznih stanica na mjestu njege. Ovi napredni alati obećavaju smanjenje vremena dijagnoze i poboljšanje tačnosti, doprinoseći spašavanju više života.

The korištenje ovih naprednih alata ubrzava dijagnozu, skraćuje vrijeme i spašava više života. Nedavni onkološki razvoj otvara različite metode za dijagnozu i liječenje raka. Od personaliziranih tretmana do preciznih i imunoloških terapija, kao i korištenja umjetne inteligencije, ovi napredak obećava novi život za pacijente i doktore. Dalja istraživanja i razvoj u ovim oblastima su od suštinskog značaja za spašavanje više života širom svijeta.

izvori

Moglo bi vam se svidjeti