Nevidljiva veza: virusi i kanceri

Istražujemo kako neki virusi mogu uzrokovati bolesti raka i koje su strategije prevencije

Veza između virusa i raka

Istraživanja su pokazala da neki virusi, tzv onkovirusi, može doprinijeti nastanku tumora u različitim organima ljudskog tijela. Među njima, humani papiloma virus (HPV) je najpoznatiji po svojoj sposobnosti da uzrokuje rak grlića materice, kao i druge vrste karcinoma kao što su analni, orofaringealni i karcinom penisa. Virus hepatitisa B (HBV) i virus hepatitisa C (HCV) su prvenstveno povezani sa rak jetre, dok je Epstein-Barr virus (EBV) povećava rizik od limfomi i nazofaringealni karcinom.

Učinkovite strategije prevencije

Prevencija igra ključnu ulogu u borbi protiv tumora izazvanih virusom. Vakcinacija protiv HPV-a i HBV-a se pokazao kao efikasna strategija primarne prevencije, značajno smanjujući učestalost udruženih tumora. Za HCV još uvijek nema vakcine, ali antivirusni tretmani može eliminirati virus i smanjiti rizik od progresije u rak. Rana dijagnoza putem redovnog skrininga podjednako je važna za brzu intervenciju i prevenciju progresije bolesti.

Uloga istraživanja

Razumijevanje mehanizama kojim virusi izazivaju rak je na čelu intenzivnih studija. Istraživanja u virusnoj onkologiji otvaraju nove perspektive za razvoj ciljanih terapija i još efikasnijih vakcina. Posvećenost međunarodne naučne zajednice ima za cilj poboljšanje strategija prevencije, dijagnoze i liječenja ovih tumora, s krajnjim ciljem smanjenja utjecaja raka na svjetsku populaciju.

Ka budućnosti bez virusnog raka

Uprkos izazovima, napredak u prevenciji i liječenju virusnih tumora pruža nadu. Istraživanje koje je u toku i usvajanje preventivne mjere kao što su vakcinacija i skrining može značajno smanjiti učestalost ovih tumora. Edukacija javnosti o važnosti prevencije i rane dijagnoze je ključna za pobjedu u borbi protiv virusnog raka.

izvori

Moglo bi vam se svidjeti