Povećanje broja kreveta u privatnom sektoru u Italiji

U Italiji, situacija u pogledu dostupnosti bolničkih kreveta pokazuje značajne varijacije među različitim regionima. Ova neravnomjerna raspodjela postavlja pitanja o jednakom pristupu medicinskoj njezi u cijeloj zemlji

Pejzaž bolničkih kreveta u Italiji: detaljna analiza

Najnoviji podaci iz Statistički godišnjak Nacionalne zdravstvene službe, u izdanju ministarstvo zdravlja, otkriva detaljan pregled dostupnosti bolničkih kreveta za obične hospitalizacije u Italiji 2022. godine. 203,800 kreveta za obične hospitalizacije, od kojeg 20.8% se nalazi u akreditovanim privatnim objektima.

Regionalne razlike u distribuciji kreveta

Međutim, postoje izrazite regionalne razlike u dostupnosti kreveta u javnim bolnicama. Ligurija ima 3.9 kreveta na 1,000 stanovnika, dok Calabria nudi samo 2.2. Ipak, ova potonja regija, zajedno sa lazio a Autonomna pokrajina Trento, drži rekord po prisutnosti akreditovanih privatnih kreveta, sa 1.1 na 1,000 stanovnika.

Trendovi rasta i uticaj pandemije

Od 2015 do 2022, došlo je do a 5% povećanje u krevetima za obične hospitalizacije. U 2020, tokom pandemije, dodato je skoro 40,000 dodatnih kreveta kako bi se zadovoljile vanredne potrebe. Sve u svemu, u razmatranoj godini, gotovo 4.5 miliona hospitalizacija upravljali su u javnom sektoru i skoro 800,000 u akreditovanom privatnom sektoru.

Izazovi i mogućnosti u sektoru zdravstva

Regionalne razlike u dostupnosti kreveta predstavljaju ključni izazov za osiguravanje jednakog pristupa skrbi širom zemlje. Istovremeno, povećanje kapaciteta tokom pandemije naglašava otpornost i prilagodljivost Nacionalne zdravstvene službe.

Pogled u budućnost

Dostupnost hitnih službi predstavlja značajnu nesklad između javnog i privatnog sektora. Samo 2.7% privatnih ustanova ima hitnu pomoć, dok 80% javnih objekata nudi ovu osnovnu uslugu. Ovaj disparitet postavlja pitanja o sposobnosti privatnog sektora da efikasno upravlja hitnim medicinskim slučajevima i naglašava važnost bliže saradnje između dva sektora kako bi se osigurao adekvatan odgovor na hitne slučajeve.

Statistički godišnjak Nacionalne zdravstvene službe pruža detaljnu analizu italijanskog zdravstvenog sistema, naglašavajući njegove izazove i oblasti za poboljšanje. Ovaj dokument služi kao čvrsta osnova za utvrđivanje ciljanih strategija za optimizaciju pristupa zdravstvenim uslugama, promovirati javno zdravlje i osigurati efikasno upravljanje hitnim medicinskim slučajevima. Gledajući unaprijed, usvajanje integriranog i kolaborativnog pristupa je od suštinskog značaja za rješavanje trenutnih izazova i pripremu za buduće izazove u zdravstvenom sektoru.

izvori

Moglo bi vam se svidjeti