Revolucija u zdravlju žena: moderna i proaktivna vizija

Svijest o ženskom zdravlju u Centru evropskih strategija

Nova era prevencije zdravstvene zaštite žena u Evropi

Prevencija zdravstvene zaštite žena je dobio novi značaj u Evropi, posebno kroz EU4Health 2021-2027 program. Ovaj program, koji predstavlja najveći ikada poduzet od strane EU u sektoru zdravstvene zaštite, stavlja poseban naglasak na promicanje zdravlja i prevenciju bolesti, s budžetom od 5.1 milijardi eura. Program podržava različite akcije, uključujući spremnost za krizne situacije, podršku zdravstvenom sistemu i zdravstvenom osoblju, te digitalne inovacije, s posebnim fokusom na zdravlje žena.

Strategije EU za rodnu ravnopravnost i borbu protiv nasilja

Evropska komisija usvojila je strategiju rodne ravnopravnosti za period 2020-2025, obavezujući se na premošćivanje rodnih jazova u istraživanju i inovacijama. Pored toga, aktivno je angažovana u borbi protiv nasilja nad ženama, sa inicijativama kao što su „NO.NO.NEIN” kampanja i “Spotlight Initiative” u saradnji sa Ujedinjeni Narodi, sa ciljem eliminacije svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama.

Kampanje podizanja svijesti i mobilne klinike

Tokom pandemije mnoge projekcije su odgođene, ali je naglašen značaj kampanja podizanja svijesti kako bi se podstaklo učešće u redovnim pregledima. Mnoga udruženja i organizacije omogućile su besplatne preglede i informativne kampanje, koristeći i mobilne klinike kako bi doprle do ljudi u područjima udaljenim od bolničkih objekata. Ove mobilne ambulante, opremljene naprednom tehnologijom, omogućavaju provođenje mamografskih pregleda i pregleda zdravlja dojki, poboljšavajući pristup preventivnoj njezi.

Budućnost personalizirane i pristupačne prevencije

Inicijative za podizanje svijesti i napredak medicinske tehnologije utiru put budućnosti u kojoj će prevencija zdravstvene zaštite žena biti pristupačnija i personaliziranija. Zahvaljujući informisanim kampanjama i upotrebi mobilnih i inovativnih alata, napreduje se ka inkluzivnijim i proaktivni zdravstveni sistem, sposoban da dosegne veći broj žena i pruži efikasniju preventivnu njegu.

Ovi razvoji predstavljaju značajan napredak u zdravlju žena, naglašavajući holističkiji i integriraniji pristup koji nadilazi jednostavno liječenje bolesti kako bi obuhvatio širu viziju zdravlja i dobrobiti žena u Evropi.

izvori

Moglo bi vam se svidjeti