procházení Tag

EMS ve světě

HEMS a MEDEVAC: Anatomické účinky letu

Psychologické a fyziologické stresory letu mají mnoho účinků jak na pacienty, tak na poskytovatele. Tato část se zabývá primárními psychickými a fyzickými stresory, které jsou běžné při létání, a poskytuje základní strategie pro práci…